โทษกบฎ 2

            ประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา 114 บัญญัติว่า  ผู้ใดสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อเป็นกบฏ หรือกระทำความผิดใดๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ หรือรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฎแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

 

 

            หมายเหตุ

 

                ความผิดในหมวดความมั่นคงภายในของรัฐหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กบฏ นี้ จะลงโทษแก่คนหนึ่งคนใดหรือคณะบุคคลที่เตรียมก่อกบฎเพื่อจุดประสงค์ล้มล้าง ยกเลิก หรือ ให้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการไม่ได้ โดยสะสมกำลังพลหรือซ่องสุมคน เตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆหรือวางแผนโดยมีเจตนาเป็นกบฎ การยุยงชาวบ้านให้ต่อต้านหรือล้มล้างอำนาจรัฐ รวมไปถึงคนที่รู้แผนกบฏแล้วช่วยปกปิด จักถูกลงโทษฐานเป็นกบฏเช่นเดียวกับผู้ก่อการเองด้วย แต่ระวางโทษจะลดลงเล็กน้อย การเก็บอาวุธหรือรวมกำลังคนไว้เพื่อเจตนาล้มล้างหรือให้ใช้อำนาจรัฐไม่ได้ ต้องมีทั้งพฤติกรรมและเจตนาพิเศษดังที่กำหนดไว้ จึงลงโทษในฐานความผิดนี้ได้ ส่วนการสมคบกันจักแสดงในรูปแบบของการเกื้อกูลกันทางข่าวสารหรือข้อมูลหรือให้ผู้ชำนาญพิเศษหรือร่วมวางแผนหรือการปกป้องการกระทำของผู้ก่อกบฎทุกวิถีทางทั้งที่รู้ว่ากำลังล้มล้างอำนาจสำคัญตามรัฐธรรมนูญโดยเจตนาช่วยเหลือให้การก่อกบฎสำเร็จ ตัวอย่างเช่น พนักงานการไฟฟ้าตัดไฟเพื่อช่วยกบฎยึดสถานที่ทำงานของรัฐสภาหรือสถานีตำรวจหรือกองทัพไทยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถทำงานตามหน้าที่ในรัฐธรรมนูญโดยจงใจ เป็นต้น  “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” เป็นเครื่องมือของกระบวนการยุติธรรมในการบอกได้ว่า ผู้ใดกระทำด้วยเจตนาเป็นกบฏ ยิ่งถ้าแกนนำกลุ่มประกาศต่อสาธารณชนว่า สะสมกำลังพลหรือจัดเตรียมอาวุธเพื่อหยุดยั้งการทำงานของรัฐบาลโดยชอบด้วยกฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ เท่ากับซ่องสุมคนและอาวุธเพื่อก่อกบฏโดยชัดแจ้งตามพฤติกรรมและคำประกาศเจตนารมณ์ของเขา ศาลจักเป็นผู้พิจารณาและลงโทษบุคคลหรือคณะบุคคลตามระวางโทษอาญาที่กฎหมายกำหนดไว้

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s