เกณฑ์ทหาร ปัญหาหนักอกสามศอก

เกณฑ์ทหาร ปัญหาหนักอกของชาย

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

กองทัพทหารในหลายประเทศทั่วโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น ทำให้มีการปรับระบบการระดมกำลังพลรับสงครามในอนาคตจากการบังคับชายทุกคนเป็นทหารไปเน้นความเต็มใจของชายหนุ่มวัยฉกรรจ์เพราะการศึกษาระดับสากลพบว่า ทหารอาสาสมัครเรียนรู้และชื่นชอบอย่างแท้จริงกับการเป็นทหารอาชีพ อีกทั้งสร้างสรรค์ความสำเร็จในสนามรบอย่างมาก หลายประเทศเปลี่ยนจากการบังคับไปสู่ทหารอาชีพด้วยใจสมัคร สำหรับประเทศไทยหรือบางประเทศในเอเชียยังคงระบบเกณฑ์ทหารไว้และมีบทลงโทษชายหนีทหารอย่างหนัก อีกทั้งยังส่งผลไปถึงการทำงานหรือรับราชการไม่ได้ด้วยถ้าขาดใบรับรองการเกณฑ์ทหาร สถิติชายหนีทหารในไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีบอกให้ทราบว่าน้อยคนที่กลัวเกรงอาญาทหาร

หากมองย้อนกลับไปในอดีตของสหรัฐซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจด้านการทหารมานานแล้ว สมัยที่ยังใช้ระบบการเกณฑ์ทหารเขาบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดและเสมอภาค ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับนักร้องอมตะและโด่งดังสุดขีดชื่อว่า เอลวิส เพรสลี่ ซึ่งถูกบังคับให้เป็นทหารประมาณสองปีขณะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากอันเป็นไปตามกฎหมายบังคับไว้  โทษการหนีทหารของสหรัฐ คือ โทษจำคุก จึงแทบไม่มีการหนีทหารเกิดขึ้นจนส่งผลให้กองทัพอ่อนแอลง การตามล่าคนหนีทหารกระทำอย่างเข้มงวด นอกจากนั้นคนสหรัฐค่อนข้างเคารพกฎหมายอย่างมาก การหนีทหารจึงมิใช่ปัญหาระดับชาติของเขา เมื่อยุคสมัยพัฒนาไปสหรัฐยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเน้นสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนอาสาสมัครเป็นทหารอาชีพด้วยสวัสดิการชั้นยอดและเงินเดือนสูงลิบ ณ วันนี้ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ได้ชัดว่า ทหารอาชีพด้วยใจสมัครสร้างความมั่นคงแก่กองทัพยิ่งกว่าทหารบังคับเกณฑ์ที่มักมีสถิติหนีทัพแทรกอยู่เสมอ กองทัพสหรัฐและรัฐบาลในวันนี้ไม่ต้องพะวงตามล่าจับชายหนีทหารให้เสียเวลาและงบประมาณอีก

บางชาติในเอเชีย เช่น ไต้หวัน เกาหลี ไทย เป็นต้น ทุกปีจะเห็นข่าวหนึ่งที่สร้างความเสียใจแก่วัยรุ่นที่คลั่งไคล้ดารานักร้องเมื่อคนเหล่านั้นต้องถูกเกณฑ์ทหารเป็นเวลานาน เช่น 2 ปี 3 ปี เป็นต้น บางคนหนีทหารก็ถูกลงโทษจำคุกและต้องเป็นทหารนานขึ้นอันเป็นบทลงโทษมาตรฐานสากล นอกจากบทลงโทษด้วยกฎหมายแล้วยังมีการลงโทษทางสังคมโดยอ้อมด้วย เช่น ทำงานกับบริษัทเอกชนหรือราชการไม่ได้ เป็นต้น ประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งในเอเชียที่ยังใช้ระบบเกณฑ์ทหารอยู่ แม้จะเริ่มรณรงค์ให้มีทหารอาสาเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่กำลังพลส่วนใหญ่ยังมาจากการเกณฑ์ทหาร โดยกำหนดบทลงโทษทางอาญาด้วยการจำคุกหลายปี และการลงโทษทางสังคมคือ การรับพนักงานชายในบริษัทเอกชนหรือราชการก่อนอายุ 30 ปี หรือ การติดต่อทำเอกสารราชการบางอย่าง หรือ การดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องมีใบรับรองเกณฑ์ทหาร เช่น สด.9 สด.43 เป็นต้น ประกอบด้วย เรามักเห็นใบประกาศรับสมัครงานสำหรับชายไทยเขียนว่า ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว จึงเห็นได้ว่า การเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชายไทยอย่างมาก

แม้การเกณฑ์ทหารไทยจะกระทำกันทุกปีอย่างเข้มงวด แต่สถิติการหนีทหารก็ยังสูงตามไปด้วย โดยวิธีที่ถูกกฎหมาย เช่น การเป็นนักเรียนรักษาดินแดนในช่วงชั้นมัธยม จิตบกพร่อง มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างหอบ หืด โรคหัวใจ โรคติดต่อร้ายแรง ขนาดร่างกายต่ำกว่ามาตรฐานทหารไทย ความพิกลพิการ การจับฉลากว่าไม่ต้องเป็นทหาร เป็นต้น ทั้งนี้การแทงชื่อว่าขาดคุณสมบัติเป็นทหารต้องกระทำในวันคัดเลือกเท่านั้น มิอาจกระทำอย่างซ่อนเร้นได้อันเป็นไปตามระเบียบทหารที่ใช้กันมานานแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย คือ การใช้เงินวิ่งเต้นเพื่อรับใบผ่านเกณฑ์ทหารโดยไม่เข้ารับคัดเลือกตามที่ถูกเรียกตัวในขั้นตอนปกติ ส่วนใหญ่จะมีการจ้างวานนายหน้าช่วยจัดการให้เรียบร้อย

การว่าจ้างให้นายหน้าวิ่งเต้นขอใบเกณฑ์ทหารเป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับพวกหนีทหาร ถ้าโชคดีได้พบนายหน้าที่ซื่อตรงต่องาน ลูกค้าจะได้รับเอกสารประกอบการเกณฑ์ทหารครบทุกใบซึ่งเรียกกันว่า หนีได้เนียนมาก อีกด้านหนึ่งนายหน้าที่ไม่รับผิดชอบและลูกค้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้อาจได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนจนกลายเป็นปัญหาในภายหน้าเมื่อชายคนนั้นต้องทำงานหรือติดต่อกับราชการ บางคนก็ถูกจับไปลงโทษฐานหนีทหารและมีเอกสารปลอมหรือแจ้งข้อมูลเท็จ พ่อแม่ที่รักลูกมากและกลัวลูกจะทนการฝึกทหารไม่ได้ กลับเลือกใช้เงินซื้อเอกสารเหล่านั้นไว้ให้ลูกชาย แทนที่จะวางแผนหลบเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายเปิดช่องไว้ เช่น การสมัครใจเรียนหลักสูตรรักษาดินแดนซึ่งเป็นการฝึกที่เบากว่าทหารเกณฑ์มากด้วยแนวคิดที่ทหารมองว่า พวกเขายังเป็นเด็กและต้องการสอนให้เป็นกำลังสำรองที่ดีเท่านั้น เป็นต้น ส่วนแนวคิดที่ให้ลูกไปรับราชการที่กระทรวงทบวงกรมอื่นหรือเรียนในต่างประเทศเพื่อเลี่ยงการเป็นทหาร โดยไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ว่า กฎใดใช้ยกเว้นการเป็นทหารได้อย่างถาวรหรือชั่วคราว แต่ยังต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย คือ ทุกครั้งที่มีการเรียกเกณฑ์ทหาร ชายคนนั้นต้องไปคัดเลือกและยื่นหนังสือขอผ่อนผันโดยต้องมีเหตุผลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการหนีทหาร

ดารานักร้องไทยหลายคนก็มีสภาพไม่ต่างจากดาราในชาติเอเชียที่ยังมีระบบเกณฑ์ทหารใช้อยู่ คือ อายุที่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารมักเป็นช่วงชีวิตรุ่งโรจน์อย่างมาก พวกเขาจึงไม่เต็มใจเกณฑ์ทหาร หากชาติใดไม่เข้มงวดมาก การหนีทหารย่อมเกิดขึ้นสูงตามไปด้วย เกาหลี ไต้หวัน มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดและตามล่าเอาจริงกับชายที่หนีทหารซึ่งทำให้เกิดความกลัวเกรงกฎหมาย ส่วนไทยนั้นมีสถิติการหนีทหารค่อนข้างสูงมานานแล้ว นักวิชาการด้านทหารหลายคนเคยเสนอให้เปลี่ยนไปใช้ระบบทหารอาสาสมัครและสร้างทหารอาชีพที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ทหารเห็นว่าสภาพสังคมไทยยากจน จึงเกรงว่าผู้ชายจะมีความเห็นแก่ตัวและไม่ยอมเป็นทหารด้วยใจสมัคร อันอาจส่งผลต่อกำลังพลของกองทัพ จึงเลือกที่จะใช้ระบบนี้ต่อไป แต่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้กำลังพลจำนวนมากนัก ทหารจึงกำหนดจำนวนทหารเกณฑ์น้อยลง และโปรโมทให้คนสนใจสมัครเป็นทหารอาชีพเพิ่มขึ้น ทุกครั้งที่มีการเกณฑ์ทหารในไทยถ้ามีชายไทยสมัครเป็นทหารเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ก็ยุติการเกณฑ์ทหารในเขตนั้น ถือว่าช่วยผ่อนคลายการหนีทหารได้บ้าง

แนวโน้มสงครามยุคใหม่เน้นความก้าวหน้าของอาวุธซึ่งใช้ทหารน้อยลง แต่มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปใช้กับประเทศตะวันตก รัสเซีย และสหรัฐอย่างได้ผล ขณะที่ไทยยังมีแนวคิดดั้งเดิมบังคับใช้การเกณฑ์ทหารอันเป็นการเน้นจำนวนมากกว่าคุณภาพ จึงมีทหารอาชีพที่เข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนน้อยมาก อันส่งผลให้มีการนำศักยภาพและอาวุธไปใช้กับการทำปฏิวัติรัฐประหารเพื่อปกครองบ้านเมือง มากกว่าจะปกป้องอาณาเขตดินแดนหรือกำจัดศัตรูที่บุกรุกบ้านเมือง โดยเน้นการใช้ข่มขู่เพื่อได้ชัยจากคนไทยด้วยกัน การหนีทหารไม่เคยยุติหรือลดน้อยลงอันเป็นช่องทางหารายได้ของนายหน้าและทหารบางคน กองทัพอ่อนแอลงเพราะขาดทหารที่มีใจรักในวิชาชีพแท้จริงหรือทุ่มเทเพื่องานในหน้าที่อันทรงเกียรติ แต่กลับมีข่าวอาชีพเสริมของทหารยอดนิยมสูงสุด คือ การรับจ้างดูแลความปลอดภัยและเก็บค่าคุ้มครองจากสถานบันเทิง เวลาได้พิสูจน์แล้วว่าการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทหารเกิดขึ้นกับทหารอาชีพ ทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่สมัครเพื่อหนีความยากจนหรือตกงานเพิ่มขึ้นในยามเศรษฐกิจตกต่ำอันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพที่ต้องการชายที่กายและใจคือ ทหารอาชีพ

ณ วันนี้การเกณฑ์ทหารในไทยกำลังสร้างปัญหาแก่ผู้นำบ้านเมืองคนล่าสุดซึ่งมีประวัติขาดตกบกพร่องเกี่ยวกับเอกสารเกณฑ์ทหาร ซึ่งน่าจะได้มาจากผู้ช่วยเหลือที่ขาดความรับผิดชอบและความไม่รู้ของเขาเอง อันอาจส่งผลต่อคุณสมบัติการเป็นผู้นำประเทศที่เป็นชายไทยและต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทหารเดียวกับคนไทย นอกจากนั้นยังควรพิจารณาโทษของผู้บังคับบัญชาที่ทราบเรื่องการหนีทหารของชายไทยคนนี้แล้วนิ่งเฉยว่า เป็นการละเว้นการทำงานตามหน้าที่โดยจงใจและสนับสนุนให้เขาหนีทหาร เนื่องจากข่าวการหนีทหารเพราะไม่ไปคัดเลือกทหาร จึงไม่ได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน โด่งดังไปทั่วประเทศ ผู้บังคับบัญชาจะอ้างว่า ไม่ทราบเรื่อง ย่อมทำไม่ได้แน่นอน การตรวจสอบโดยทหารหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่เอกสารเหล่านี้ค้นหาง่ายมากและมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น บ่งบอกแก่คนไทยว่า ทหารและหน่วยงานเหล่านั้นเจตนาไม่ทำงานและช่วยเหลือชายหนีทหารอย่างชัดเจน ขณะที่ชายไทยหลายคนยังต้องรับโทษอาญาฐานหนีทหารอยู่ มันจึงไม่มีความเป็นธรรมที่เสมอภาคระหว่างชายไทยกับผู้นำประเทศที่ควรเป็นแบบอย่างแก่คนไทยทั้งประเทศ เกณฑ์ทหารในไทยจึงกลายเป็นปัญหาหนักอกของผู้นำคนล่าสุดซึ่งน่าจะเป็นผลพวงจากความผิดพลาดในอดีตที่ตนกระทำไว้อย่างไม่แนบเนียนเพียงพอเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย แค่อาศัยเสียงลือเล่าอ้างตามกันไป จึงต้องทุกข์ใจในวันนี้ คอยหวาดระแวงใจว่า ใครจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นประจานและเรียกร้องให้รับโทษอาญา บุคลิกภาพของผู้นำคนล่าสุดน่าวิเคราะห์ได้ว่า ต้นเหตุเกิดจากความไม่รู้จริงและความบกพร่องของบิดามารดาที่ชี้นำเขาไปตามเส้นทางดังกล่าว มากกว่าคิดพิจารณาหรือกระทำด้วยตัวเอง ผลสรุปของเรื่องนี้ก็ต้องตามดูการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะให้ความเป็นธรรมแก่สังคมและคนไทยมากน้อยเพียงใด หรือยกเว้นหรือเมินเฉยเฉพาะชายไทยที่เป็นผู้นำคนล่าสุดเท่านั้น

 

**********************

Advertisements

2 thoughts on “เกณฑ์ทหาร ปัญหาหนักอกสามศอก

  1. แร้วถ้าอยากสมัครล่ะคับได้อายุเท่ารัย
    อ่ะคับ

    1. เมื่อได้รับหมายเกณฑ์ในปีใดก็ไปรายงานตัวเพื่อสมัครเป็นทหารโดยไม่ต้องจับใบดำ ใบแดง ก็ได้ หากจะสมัครนอกเวลาเกณฑ์ต้องไปสอบถามที่สัสดีประจำจังหวัดของท่านหรือประจำเขตก็ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s