ย้อนรอยงูเห่าการเมือง

ย้อนรอยงูเห่าการเมืองไทย

เขียนโดย แก้วมณี

 

ท่ามกลางความหนาวเย็นขณะที่ชาวนากำลังเดินกลับบ้าน พลันสายตาเหลือบไปเห็นงูน้อยขดตัวอยู่บนถนน เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นลิ้นโผล่แลบช้าๆ แสดงว่ามันยังไม่ตาย แต่ด้วยความหนาวเหน็บทำให้มันเลื้อยต่อไปไม่ไหว เขายืนตัดสินใจครู่หนึ่ง จึงหยิบงูน้อยมาใส่ในอ้อมแขนด้วยความสงสารเพื่อหวังให้ความอบอุ่นจากร่างกายของเขาแผ่ไปให้งูน้อย แล้วจะส่งมันกลับเข้าป่าข้างทาง เวลาผ่านไปพักใหญ่งูน้อยเริ่มขยับตัวได้ดีขึ้นเมื่อได้รับความอบอุ่นจากชาวนา ความกลัวและหวาดระแวงภัยงูน้อยฉกกัดชาวนาแล้วหนีเข้าป่าอย่างรวดเร็ว ชาวนานอนเจ็บปวดทรมานจากพิษงูครู่หนึ่งจึงมีชาวบ้านผ่านมาพบเห็นและนำส่งโรงพยาบาล เขาไม่ตายเพราะมาหาหมอเร็วทันกาล” นิทานเรื่องนี้ถูกนำไปสอนเด็กรุ่นใหม่เพื่อเตือนใจว่า อย่าช่วยเหลือหรือเข้าใกล้สัตว์มีพิษ เพราะงูเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงไม่รู้จักตอบแทนพระคุณที่ให้ชีวิตใหม่ และเตือนให้คนรู้จักระแวดระวังภัยร้ายใกล้ตัวจากคนเลวที่มีรอยยิ้มเมตตา แต่จิตใจต่ำทราม คิดชั่วต่อผู้อื่น จึงควรหลีกเลี่ยงเข้าใกล้คนประเภทนี้

งูเห่าทางการเมืองในไทยเกิดขึ้นมานานมากกว่าสองร้อยปีแล้ว งูเห่าในอดีตที่เลื่องชื่อมากที่สุด คือ พระยาจักรี ซึ่งเป็นหนอนบ่อนไส้ให้พม่าทำลายความมั่นคงของอาณาจักรอยุธยาและเปิดประตูเมืองให้กองทหารพม่าบุกเผาทำลายอันเป็นการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ต่อมาพระเจ้าตากสินและนักรบผู้กล้าต้องรวมกำลังนำทัพมากู้เมืองหลวงแห่งนี้จากกองทัพพม่า แต่มันก็เหลือเพียงซากปรักหักพังและธุลีดินอาบเลือดของคนไทย พระองค์จึงตัดสินใจสร้างเมืองหลวงใหม่ชื่อว่า กรุงธนบุรี หลายคนลืมเลือนว่า พระยาจักรีได้รับสิ่งตอบแทนจากการเป็นงูเห่าทำลายชาติมากเพียงใด ตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกสืบทอดกันมาให้คนรุ่นใหม่ศึกษานั้นระบุว่า กษัตริย์พม่าพอใจกับบทบาทหนอนบ่อนไส้ของพระยาจักรีอย่างมาก จึงปูนบำเหน็จด้วยเงินทอง เพชรนิลจินดา ข้าทาสบริวาร ปรนเปรอให้เขามีความสุขและความหวังว่า จะเป็นผู้ครองเมืองอยุธยาในฐานะเมืองขึ้นของพม่า หลังจากผ่านไปไม่กี่วันก่อนที่กองทัพพม่าจะถอนกำลังออกไป กษัตริย์พม่าออกคำสั่งประหารชีวิตพระยาจักรีซึ่งเขาร้องถามเหตุผลเพราะเชื่อว่าทำความดีความชอบอันเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์พม่าแล้ว เหตุไฉนจึงต้องตาย คำตอบของกษัตริย์พม่าเสียดแทงใจของพระยาจักรีและสะใจสำหรับคนไทยยิ่ง คือ พระยาจักรีเป็นคนไทยยังทรยศและเนรคุณต่อแผ่นดินบ้านเกิดและกษัตริย์ไทยที่ให้ตำแหน่งและทรัพย์สินแก่เขาได้ จึงไม่มั่นใจว่าเขาจักจงรักภักดีต่อกษัตริย์พม่า เมื่อเนรคุณได้ครั้งหนึ่ง ย่อมเกิดเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองได้ พระองค์ไม่ไว้วางใจให้พระยาจักรีครองเมืองนี้และแต่งตั้งแม่ทัพพม่าทำหน้าที่นี้แทน งูเห่าตัวนี้จึงถูกตัดคอเสียบประจานกลางเมืองอันสร้างความสะใจแก่คนไทยที่ชอกช้ำใจจากพฤติกรรมเนรคุณของพระยาจักรีซึ่งกระทำต่อกษัตริย์ไทยและคนไทย

งูเห่าในยุคถัดมาซึ่งห่างจากพระยาจักรีหลายร้อยปีเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นที่มาของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ของท่านชวนยุคที่เป็นเสียงข้างน้อย แต่กระสันอยากเป็นรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลของพลเอกชวลิตเพลี่ยงพล้ำจากพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง จึงพยายามรวบรวมเสียงจากพรรคเล็กพรรคน้อยเพื่อเป็นเสียงข้างมาก แต่ยังขาดเสียงอยู่ไม่น้อยซึ่งอยากได้จากพรรคประชากรไทย แต่หัวหน้าพรรคประชากรไทยปฏิเสธไม่ยอมรวมตัวด้วยเพราะไม่เป็นไปตามมารยาททางการเมืองที่ควรให้โอกาสพรรคซึ่งได้คะแนนเสียงมากกว่าจัดตั้งรัฐบาลก่อนจึงประชุมและออกมติยืนยันไม่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ แต่พรรคเก่าแก่นี้กลับช่วงชิงและฉวยโอกาสซ้ำเติมพรรคใหญ่ ด้วยวาทะยอดเยี่ยมและผลตอบแทนสูงของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นทำให้สมาชิกส่วนหนึ่งของพรรคประชากรไทยยอมยกมือผลักดันให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลสำเร็จและนายชวนได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง สมาชิกกลุ่มดังกล่าวล้วนเคยสังกัดพรรคอื่นมาก่อนและมีชื่อเสียงในทางไม่ดีด้านกินสินบนหนัก แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นไม่ยอมให้ร่วมกิจกรรมด้วย หัวหน้าพรรคประชากรไทยมีความใจกว้างและให้โอกาสคนจึงยอมรับเข้าเป็นสมาชิกพรรค พฤติกรรมงูเห่าของกลุ่มนี้สร้างความโกรธเคืองแก่หัวหน้าสมัครซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยในเวลานั้นอย่างมาก กลุ่มงูเห่าต้องลาออกเพราะไม่อาจสู้หน้ากับท่านสมัครได้ ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมรับเข้าเป็นสมาชิกเนื่องจากจ่ายค่าตอบแทนแล้วและไม่ต้องการทำลายภาพพจน์พรรคของตน ทำให้กลุ่มงูเห่าต้องพากันออกไปตั้งพรรคใหม่ซึ่งก็เป็นพรรคเล็กที่ต้องเปลี่ยนชื่อหรือยุบพรรคด้วยสารพัดเหตุทางการเมืองและการเงินขัดสนจนกระทั่งไปรวมตัวกันใหม่ล่าสุดอยู่ในพรรคเพื่อแผ่นดิน เราจักสังเกตได้ว่าผลตอบแทนของบรรดางูเห่าทางการเมืองนั้นมิได้มีเพียงสถานภาพการเงินเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแค่ยกมือเท่านั้น อีกด้านหนึ่งที่พวกเขาต้องได้รับจากพรรคการเมืองหรือประชาชนคือ ความไม่ไว้วางใจให้อยู่ใกล้ตัวหรืออาศัยอยู่ในบ้านเรือน ทั้งที่เป็นเพื่อนร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ยังแสดงกิริยารังเกียจกึ่งระแวงใจกัน มันบอกชัดว่าพวกเขารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกัน มิใช่มาจากร่วมอุดมการณ์เดียวกัน สิ่งที่หลายคนสงสัยคือ เหตุผลที่พวกเขาอ้างต่อสาธารณชนว่าต้องทรยศต่อมติพรรค คือ ทรยศเพื่อชาติ เพื่อเปลี่ยนขั้วรัฐบาลและให้ประชาชนมีความหวังใหม่ๆ พวกเขาเชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะสร้างประเทศให้แข็งแกร่งได้ดีกว่าเดิม แต่ผลสุดท้ายคนไทยต้องเป็นหนี้กองทุนไอเอ็มเอฟและถูกควบคุมการบริหารประเทศจากต่างชาติเพราะรัฐบาลชวนกู้เงินจากกองทุนนั้นและรับข้อเสนออัปยศในการออกกฎหมาย 11 ฉบับแลกเงินกู้ซึ่งล้วนเป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติกอบโกยผลประโยชน์จากคนไทยและแผ่นดินไทยด้วยศักยภาพที่เหนือกว่า อีกทั้งเป็นที่รู้กันดีว่าการกู้เงินระหว่างประเทศนั้นรัฐบาลที่ลงนามกู้มักได้รับประโยชน์พิเศษเป็นส่วนตัว จึงเร่งเร้าให้ผู้นำประเทศกู้เงินให้มากเข้าไว้ ผลประโยชน์จักสูงตามไปด้วย

ต่อมาเป็นงูเห่ายุคไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงศึกแย่งชิงอำนาจบริหารบ้านเมืองที่มีการเล่นแร่แปรธาตุ สารพัดเล่ห์กลที่ใช้ทั้งบารมี กฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร เพื่อทำลายล้างคู่แข่งที่ได้เสียงข้างมากจากการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาล ด้วยอุบายสมคบคิดของกลุ่มผู้มีบารมีและใฝ่สูงอยากหมุนเวลากลับไปก่อนปีพ.ศ.2475 ทำลายรัฐบาลเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยหลายรุ่น พวกเขาสร้างสภาพวุ่นวายขึ้นในสังคมไทยเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เป็นระยะ ในที่สุดพรรคตัวแทนของกลุ่มนี้ คือ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งอาศัยอำนาจและบารมีจากกลุ่มดังกล่าวจึงใช้วิธีดั้งเดิมที่เคยได้ผลมาแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อน คือ การสร้างงูเห่า เนื่องจากพรรคนี้ได้เสียงข้างน้อย ถ้าต้องการเป็นรัฐบาล จักต้องหาเสียงส.ส.จากพรรคอื่นมาร่วมด้วยเพื่อให้ได้เสียงข้างมากตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ กลุ่มผู้สนับสนุนทั้งม็อบโกเต๊กซ์ กลุ่มผู้มีอำนาจและบารมี และกลุ่มทหาร ได้ใช้การบีบบังคับและข่มขู่พรรคเล็กพรรคน้อยให้เข้ามารวมตัวกับพรรคตัวแทนของตน โดยเสนอเงินตอบแทนจำนวนสูงแลกกับเสียงสนับสนุนจากพวกเขา โดยเฉพาะตัวเลขสูงพิเศษมอบให้กลุ่มที่ยอมแยกตัวจากพรรคเสียงข้างมากที่ตนสังกัดอยู่ เมื่อมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจึงมองเห็นการกลายสภาพเป็นงูเห่าจากในพรรคเสียงข้างมากที่ยกมือสนับสนุนศัตรูของพรรคตน ทั้งที่พรรคเก่าแก่นี้เคยปรามาสหรือดูแคลนกลุ่มงูเห่ารุ่นล่าสุดและต่อสู้กันมาหลายสิบปี ภาพการกอดคอและไหล่กันระหว่างหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับผู้นำกลุ่มงูเห่าปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยรอยยิ้มกว้างเพื่อขอบคุณที่ยอมกลายสภาพเป็นงูเห่าไปสนับสนุนเขาและพรรคเป็นรัฐบาล กลุ่มงูเห่านี้ให้เหตุผลที่ทรยศต่อพรรค ต่ออดีตผู้ก่อตั้งพรรคซึ่งมีพระคุณในการให้ชีวิตใหม่ โอกาสใหม่ เพื่อสร้างผลงานในฐานะนักการเมืองอย่างเต็มที่ทั้งที่พรรคอื่นต่างผลักไสและเดียดฉันท์พวกเขาอย่างมากเพราะประวัติในอดีต ว่า ทรยศเพื่อชาติ ต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลใหม่ อยากให้ความหวังใหม่แก่ประชาชน จักสังเกตได้ว่า งูเห่ายุคท่านชวนกับงูเห่ายุคอภิสิทธิ์ใช้คำพูดคล้ายคลึงกัน ความหมายเดียวกัน แล้วยังเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่สร้างงูเห่าขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวกันเพราะเป็นพรรคเสียงข้างน้อย แค่ต่างยุคสมัยเท่านั้น

หากเปรียบเทียบงูเห่าไทยสามยุคจักพบว่า มีผลประโยชน์และความหวังของงูเห่าที่ต้องได้จากผู้จ้างวานเหล่านั้น คือ เงินทอง ความสุขสบาย ตำแหน่งหน้าที่สูงส่ง เมื่อเทียบกับสิ่งที่ตนมีอยู่ในวันนี้ ส่วนการลงทุนของผู้จ้างวานต้องคุ้มค่ากับของที่ได้ตอบแทน ซึ่งในตำนานงูเห่าไทยนั้นผู้ชนะจะได้ตำแหน่งสูงส่งและอำนาจบริหารบ้านเมือง รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งงานอย่างสบาย พระยาจักรีและนักการเมืองงูเห่าล้วนไม่ได้ทำเพื่ออุดมการณ์หรือบ้านเมืองอย่างแท้จริง วาระสุดท้ายของพวกเขาคือ การสูญเสียชีวิต ตำแหน่ง ความฝันมลายสิ้น ด้วยวาทะเด็ดของผู้จ้างวาน คือ ท่านกล้าทรยศพ่อแม่ แผ่นดินเกิด ย่อมถือเป็นคนเลวสุดทราม ยากจะไว้วางใจให้ทำงานหรือมีชีวิตต่อไป มิฉะนั้น อาจทรยศต่อเขาได้ตลอดเวลา นักการเมืองงูเห่าที่ทรยศต่อพรรคต้นสังกัดในแต่ละยุคมักไม่มีผู้ใดไว้วางใจทางการเมือง เมื่อจ่ายเงินตอบแทนตามข้อตกลงแล้ว พวกเขาจะไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกันหรือไว้ใจให้ทำงานสำคัญเพราะระแวงพฤติกรรมทรยศต่อผู้มีพระคุณได้ ย่อมพร้อมจะทรยศเขาเช่นกัน ความรู้สึกนี้มักเกิดขึ้นกับผู้สร้างงูเห่ามานานหลายร้อยปีแล้ว

สิ่งที่พวกงูเห่าต้องพบเหมือนกันทุกยุคสมัย คือ การสูญเสียสถานภาพทางสังคมและเงินทอง นักการเมืองหลายคนต้องหายไปจากวงการเมืองเพราะชาวบ้านไม่ยอมเลือกให้เป็นส.ส. ชีวิตตกต่ำลง เงินทองที่ได้จากการขายตัวทางการเมืองสูญสลายอย่างรวดเร็ว เชื่อว่านักการเมืองบางคนยอมขายตัวแลกเงินก้อนใหญ่กับการไม่เป็นนักการเมืองอีกครั้ง เขารับรู้ผลลัพธ์ดังกล่าวและยอมรับมันได้ แท้จริงแล้วมันเป็นผลกรรมที่พวกเขากระทำต่อประเทศและทรยศต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้เขาซึ่งประวัติศาสตร์เขียนบอกเล่าชะตากรรมงูเห่าเหล่านั้นไว้เป็นบทเรียนแล้ว แต่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเขาได้ สุดท้ายทุกคนก็มักพบชะตาเลวร้ายเดียวกัน คือ สูญเสียเงินทอง เกียรติยศ ครอบครัว และความภูมิใจในเกียรติยศของคนไทย นี่แหละด้านมืดของงูเห่าไทยที่มิใช่ราชาแห่งสัตว์เลื้อยคลานในธรรมชาติ

 

***************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s