โทษกบฎ 1

            ประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา 113 บัญญัติว่า  ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ

1. ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

2. ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ ให้ใช้อำนาจดังกล่าวไม่ได้ หรือ

3. แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร

            ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต

 

 

            หมายเหตุ

 

                การกระทำผิดฐานกบฏนั้นอาจเกิดขึ้นด้วยฝีมือคนเดียวหรือกลุ่มคณะก็ได้โดยต้องมีองค์ประกอบตามที่ก.ม.กำหนด คือ ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลัง(แค่พูดข่มขู่) ยังต้องมีเจตนาพิเศษในข้อ 1 – 3 ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ผู้กระทำต้องรู้ตัวดีว่ากำลังกระทำตามเจตนารมณ์ของเขาในการล้มล้าง ยกเลิก หรือให้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการไม่ได้ ก็ถือว่ามีความผิดฐานก่อกบฏแล้ว จักสังเกตเจตนาข้อ 2 ที่เขียนว่า ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อมิให้ใช้อำนาจทั้งสามหรืออำนาจหนึ่งอำนาจใด ก็เข้าข่ายเป็นการก่อกบฏแล้ว ดังนั้น การใช้กำลังพลหรืออาวุธปิดล้อม ตัดน้ำตัดไฟ ข่มขู่หรือกักขัง มิให้ส.ส. ส.ว.หรือคณะรัฐบาล ปฏิบัติหน้าที่ของตนในสถานที่ทำงาน โดยมีเจตนามิให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติ บริหารประเทศ หรือ ตัดสินคดีพิพาท ล้วนอยู่ในความหมายของ การห้ามมิให้ใช้อำนาจทั้งสามอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้กระทำมีสติสัมปชัญญะ รู้ดีว่าปลุกระดมคนปิดล้อมรัฐสภาหรือทำเนียบและยังประกาศโดยชัดแจ้งต่อสาธารณชนว่า ไม่ต้องการให้ทำงานนิติบัญญัติและบริหารประเทศเพราะไม่สนองความปรารถนาของตน ส่วนจะถูกลงโทษฐานเป็นกบฎหนักเบาเพียงใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ความผิดฐานกบฏนั้นยังมีหลายรูปแบบที่ใช้ลงโทษผู้กระผิดได้ซึ่งจะทยอยนำมาเสนอต่อไป

 

********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s