ความสำคัญของลมยางรถ

ลมยางรถ

 

เขียนโดย  มณีอักษร

 

งานออกแบบรถยนต์นอกจากเน้นความงาม ความสะดวกในการใช้สอยประโยชน์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงความสมดุลย์ของรถอีกด้วย โครงสร้างของรถจึงมีความแตกต่างตามลักษณะการใช้งาน  การบำรุงรักษารถโดยเฉพาะยางรถยนต์จึงต้องเข้าใจโครงสร้างของรถก่อน มิฉะนั้น จักเป็นการทำลายรถยนต์ หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลมยางของรถยนต์ส่วนบุคคล

โครงสร้างของรถยนต์ส่วนบุคคลมีการคำนวณน้ำหนักไว้ล่วงหน้าว่า รับน้ำหนักบุคคลหรือสิ่งของได้เท่าใด หากดูสภาพรถจักสังเกตว่า เครื่องยนต์ของรถวางอยู่ด้านหน้าทำให้มีน้ำหนักแน่นอน ส่วนท้ายรถใช้ใส่สิ่งของสัพเพเหระรวมทั้งยางอะไหล่หรือเครื่องมือถอดประกอบล้อ รวมทั้งคนอีกประมาณ 3-4 คนแบบเบียดกันซึ่งมากกว่าที่นั่งตอนหน้า การประกอบรถยนต์จึงต้องเน้นให้ด้านหลังรับน้ำหนักส่วนที่เหลือทั้งหมด ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ที่เกี่ยวกับการการรับน้ำหนัก คือ ลูกหมากสี่ข้างและตัวแหนบซึ่งรับและกระจายน้ำหนักของรถเพื่อให้สมดุลย์ในการขับเคลื่อน ด้านหน้ามีน้ำหนักแน่นอนมาจากเครื่องยนต์และคนขับหรือคนนั่งไม่เกินสองคนโดยไม่มีการเพิ่มเติมอีก จึงมีจำนวนตัวแหนบแน่นอนได้เลย แต่เน้นติดตัวแหนบเพิ่มที่ด้านหลังรถเพื่อรับน้ำหนักของคนนั่งเบาะหลังซึ่งอาจมีมากกว่าสองคนและสิ่งของที่กระโปรงท้ายรถซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าด้านหน้าอย่างแน่นอน อีกชิ้นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่รองรับน้ำหนักรถด้วย คือ ยางรถยนต์ นอกจากต้องใช้รุ่นและขนาดให้เหมาะสมกับรถยนต์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงลมยางด้วยเพื่อสามารถรับน้ำหนักของรถทั้งคันได้อย่างสมดุลย์

หลายคนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการเติมลมยางนั้นต้องให้ความสำคัญกับล้อหน้าเพราะต้องแบกน้ำหนักเครื่องยนต์โดยเติมปริมาณลมให้มากและแข็งกว่าล้อหลัง นายช่างมากประสบการณ์คนหนึ่งไขข้อสงสัยนี้ว่า โครงสร้างรถยนต์ด้านหน้านั้นคำนวณน้ำหนักเครื่องยนต์และบุคคลเบาะหน้าทั้งสองไว้แล้ว เราควรเติมลมยางหน้าตามที่คู่มือกำหนดไว้ แต่ต้องให้ความสำคัญกับลมยางสองล้อหลังเป็นพิเศษเพราะจะแบกรับน้ำหนักของบุคคลในเบาะหลังที่ไม่จำกัดจำนวนและสิ่งของที่บรรจุในกระโปรงท้ายหรือยางอะไหล่อันหมายถึงน้ำหนักที่อาจมากกว่าส่วนหน้าก็ได้ จึงต้องเติมลมยางรถสองล้อหลังให้แข็งกว่าล้อหน้าเล็กน้อย เช่น เติมลมยางล้อหน้า 30 ล้อหลังต้องเพิ่มเป็น 32 เป็นต้น มิฉะนั้น จักส่งผลระยะยาวในการทำลายรถยนต์ให้เสียหายเร็วขึ้น โดยเฉพาะชิ้นส่วนลูกหมากจะเสียหายก่อนจากการรับน้ำหนักมากเกินไป จากนั้นจะส่งผลไปยังเพลารถอันเป็นส่วนสำคัญของรถและมีราคาแพงมาก เจ้าของรถพึงให้ความเอาใจใส่ต่อชิ้นส่วนรับน้ำหนักของรถซึ่งคนทั่วไปสามารถดูแลด้วยตัวเองได้ นั่นคือ การเติมลมยางให้เหมาะสมกับประเภทและการใช้งานของรถยนต์ จักช่วยยืดอายุการใช้งานของรถให้ยาวนานขึ้น

 

*************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s