หายนะภัยทางเศรษฐกิจไทย

ลูกโซ่ของหายนะภัยเทศสู่ไทย

 

เขียนโดย  แก้วมณี

 

สถาบันการเงินและกองทุนใหญ่ในสหรัฐหลายแห่งล้มละลายไปแล้วหรืออยู่ในสภาพใกล้ปิดตัว แต่ละแห่งล้วนมีการออกตราสารหนี้ขายให้แก่ชาติต่างๆถือไว้เพื่อหวังดอกเบี้ยซึ่งเป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง สาเหตุที่สถาบันและกองทุนเหล่านั้นล้มละลายอาจมาจากการตรวจสอบของรัฐที่หละหลวมจึงให้โอกาสทุจริตแก่กลุ่มบุคคลแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนสหรัฐอย่างมาก เช่น พิษซับไพร์มซึ่งเกิดจากการทุจริตตีราคาบ้านสูงเกินจริงเพื่อปล่อยสินเชื่อแก่คนชั้นกลางหรือชั้นล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสหรัฐ เมื่อระบบหมุนเวียนเงินติดขัดมากขึ้นจึงแตกสลายลง กอปรกับเศรษฐกิจโลกเริ่มสั่นคลอนเพราะพิษน้ำมันสูงเกิน 100 ดอลลาร์โดยไม่อาจคุมราคาได้ ทำให้ลูกค้าสินเชื่อมีปัญหาติดขัดการเงิน ตกงาน อันส่งผลต่อการผ่อนจ่ายหนี้และสถาบันการเงินจำเป็นต้องจำกัดสินเชื่อเพื่อความอยู่รอดหรือยืดอายุของธุรกิจ เป็นต้น ในที่สุดรัฐบาลจำเป็นต้องยื่นมือเข้าไปกอบกู้สถานการณ์ย่ำแย่ด้วยการใช้งบประมาณของชาติไปช่วยเหลือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลว่า ถ้าปล่อยให้สถาบันการเงินชั้นนำล้มลงทั้งหมด จักเป็นลูกโซ่แห่งความเสียหายต่อเนื่องไปถึงประเทศลูกค้าตราสารหนี้ในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย สหรัฐจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาในประเทศโดยเร็วที่สุด นอกจากลดความเสียหายของตัวเองลง ยังส่งผลให้สหภาพยุโรปผ่อนคลายความเสียหายได้ถ้าสหรัฐหยุดลูกโซ่ครั้งนี้ได้ทันกาล

ประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และอื่นๆ เริ่มออกอาการเซให้เห็นชัดขึ้น เมื่อสถาบันการเงินชั้นนำซึ่งมีอายุยาวนานบางแห่งต้องร้องขอให้ล้มละลาย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มีสถาบันการเงินกับบริษัทประกันภัยชั้นนำต้องเข้าสู่การปิดตัวเพราะล้มละลายแล้ว ส่วนจีนมีการนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ในสหรัฐและประเทศในยุโรปเป็นจำนวนสูงมากแล้วยังพบปัญหาเรื่องนมปนเปื้อนสารเมลามีนซึ่งสร้างความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียงอย่างมาก จึงแทบไม่ต้องคาดเดาก็รู้ว่า จีนสูญเสียชื่อเสียงและเงินทองจากการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพราะพิษเศรษฐกิจของสหรัฐ รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นจำต้องนำเงินงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือสถานะการเงินของสถาบันที่ใกล้ล้มละลายเพื่อลดความเสียหายในประเทศลงและหยุดลูกโซ่แห่งความหายนะมิให้ลามออกจากทวีปของตน อันถือว่าเป็นความร่วมมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐและทวีปยุโรป

ความหายนะในสหรัฐและประเทศในยุโรปที่เห็นภาพชัดถึงผลของลูกโซ่ครั้งนี้ คือ สถาบันการเงินใหญ่ที่สุดของประเทศไอซ์แลน์อยู่ในสภาพล้มละลาย รัฐบาลจำต้องออกมายอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ จึงต้องขอสินเชื่อจากรัสเซียเพื่อกอบกู้สถาบันการเงินมิให้ล้ม การล้มละลายของสถาบันแห่งนี้ทำให้ลูกค้าชาวอังกฤษซึ่งซื้อตราสารหนี้ของสถาบันนี้ได้รับความเสียหายอย่างมาก ตราสารหนี้ไร้มูลค่าในทันตา รัฐบาลอังกฤษจำเป็นต้องออกมาค้ำประกันตราสารหนี้จำนวนนี้ให้กับคนอังกฤษแล้วไปเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลประเทศไอซ์แลนด์อีกทีหนึ่ง เราจักมองเห็นแต่ละประเทศที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจของสหรัฐพยายามแก้ปัญหาหรือลดทอนความเสียหายลงอย่างเต็มที่ แต่หลายประเทศก็ออกมาตรการไม่ทันกาลจึงสร้างความเสียหายอย่างหนัก บางประเทศในเอเชียก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีไม่เท่ากัน จึงมีความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันด้วย

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ตระหนักใจดีว่า ประเทศของตนต้องรับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในสหรัฐอย่างแน่นอน จึงเร่งออกมาตรการรองรับปัญหานี้ให้เร็วทันกาล บางประเทศเริ่มเข้มงวดกับการให้สินเชื่อหรือการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งดึงเงินในต่างประเทศกลับมาสู่คลังอีกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศหรือประชาชนของเขา ขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในสภาวะปั่นป่วนทางการเมืองจนแทบไม่มีเวลาสนใจกับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่กำลังลามเข้าใกล้ประเทศนี้แล้ว แต่คนไทยยังไม่ตระหนักถึงภัยร้ายใกล้ตัว คำถามต่อมา คือ ภัยหายนะจะเกิดกับคนไทยได้อย่างไร เมื่อเกิดปัญหาที่สหรัฐ ไกลจากไทยมาก

ณ ปีพ.ศ.2551 เป็นเวลาที่โลกกลมใบนี้สามารถติดต่อสัมพันธ์กันด้วยทางลัดนิ้วมือเดียวโดยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ แทบไม่มีความลับในประเทศใดเมื่อมีดาวเทียมลอยอยู่เหนือผิวโลก ทุกคนจึงรู้จักประเทศไทยอย่างทั่วถึงทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ไม่ยาก การเงินการทองและการค้าระหว่างประเทศจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ประเทศไทยย่อมเป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันการเงินของโลกที่ต้องพบกับพิษเศรษฐกิจซึ่งเริ่มต้นในสหรัฐแล้วลามไปยังแผ่นดินยุโรป ทวีปเอเชียกำลังรับผลเสียหายนั้นและอาจหนักกว่าทวีปมหาอำนาจเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานทางการเงินและการค้าไม่แข็งแรงนัก หลายประเทศต้องเคยประสบเภทภัยเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปีพ.ศ.2540 จนกลายเป็นลูกหนี้ไอเอ็มเอฟและต้องพบกับความชอกช้ำใจเมื่อเจ้าหนี้บีบคั้นแลกเงินกู้ยืมและแทรกแซงระบบการเงินกับกิจการภายในด้วยข้ออ้างว่าเจ้าหนี้ต้องการปรับปรุงการบริหารประเทศใหม่ ประเทศไทยเคยผ่านความชอกช้ำและความอับอายในฐานะลูกหนี้ฝรั่งมาแล้ว คำตอบที่ว่าประเทศไทยจะพบเภทภัยทางเศรษฐกิจจากสหรัฐได้จริงหรือ ? คำตอบ คือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น พบปัญหาหนักกันแล้ว มันใกล้จะลามมาในไทยเต็มที เนื่องจากประเทศลูกค้าของไทย คือ สหรัฐ ประเทศในยุโรป จีน เกิดภาวะเงินฝืด สถาบันการเงินล้มละลาย ตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเก่าแก่มีค่าเป็นศูนย์ในวันเดียว สถาบันการเงินในไทยหลายแห่งต่างถือตราสารหนี้ในสหรัฐและยุโรปซึ่งต้องพบหายนะเช่นเดียวกัน

เงินรายได้ของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการส่งออก ถ้าบริษัทส่งออกมีรายได้ลดลง ย่อมส่งผลต่อยอดเงินภาษีต่ำลงตามไปด้วย ราคาผลผลิตการเกษตรลดลงเพราะส่งออกไปไม่ได้เนื่องมาจากประเทศลูกค้าสำคัญอย่างสหรัฐและสหภาพยุโรปประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักและต้องใช้เงินภาษีเพื่อประคองเศรษฐกิจในประเทศของเขาให้อยู่รอดต่อไป จึงต้องใช้มาตรการประหยัด รักษาเงินไว้ในประเทศให้มากที่สุด เอาเงินลงทุนหุ้นในต่างประเทศกลับประเทศของตน ประชาชนตกงาน เงินในมือน้อย การจับจ่ายใช้สอยจักระมัดระวังขึ้น กิจการเอกชนจำเป็นต้องรักษาธุรกิจไว้โดยลดต้นทุนเพื่อยืดอายุนานพอที่จะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐส่วนหนึ่งต้องการมิให้ประชาชนตื่นตระหนกใจและใช้จ่ายเงินเพื่อให้วงล้อเศรษฐกิจหมุนต่อไป ถ้าวงล้อนี้หยุด จักทำลายวงจรเศรษฐกิจของทั้งโลก เนื่องจากสหรัฐเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ลงทุนหรือรับการลงทุนจากทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

เมื่อประเทศลูกค้าต่างประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก ย่อมต้องไม่มีศักยภาพพอจะสั่งซื้อสินค้าได้ มันจักส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผลผลิตในไทยที่ขายไม่ออก เงินจับจ่ายใช้สอยย่อมลดน้อยลง ทำให้วงล้อเศรษฐกิจไทยช้าหรือหยุดชะงักได้ หากปล่อยให้หยุด การกระตุ้นให้หมุนต่อเนื่องจักทำยากหรือทำไม่ได้ จึงต้องประคองให้มันหมุนต่อไปเท่านั้น ราคาผลผลิตเกษตรต้องตกต่ำลงอย่างแน่นอน มันเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องเกิดขึ้นเพราะผลพวงจากลูกค้าไม่มีเงินสั่งสินค้ามากเหมือนในอดีต สถาบันการเงินของไทยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากพิษเศรษฐกิจสหรัฐเนื่องจากการลงทุนหรือการถือตราสารหนี้ของสหรัฐหรือสหภาพยุโรปไร้ค่าหรือหน่วงเวลาจ่ายเงินคืนช้าลงซึ่งส่งผลไม่ทันกาลสำหรับประเทศไทยที่ต้องการใช้เงินอย่างแน่นอน สถาบันการเงินส่วนใหญ่จึงเลือกใช้มาตรการปกป้องตัวเองหรือลดความเสียหายลงด้วยการจำกัดสินเชื่อ คัดเลือกลูกค้าชั้นดี เข้มงวดเก็บหนี้คืนให้มากที่สุด เร่งดูดเงินฝาก เงินในธนาคารคือ หลักประกันความเสียหายของสถาบันการเงินไทยที่มั่นคงที่สุด

นโยบายจำกัดสินเชื่อของสถาบันการเงินจักส่งผลต่อตลาดการค้าในและนอกประเทศ โดยเฉพาะเงินหมุนเวียนในบริษัทเอกชน อันส่งผลให้บริษัทส่วนใหญ่ต้องใช้มาตรการลดต้นทุนเพื่อยืดอายุธุรกิจให้นานที่สุด นอกจากลดค่าใช้จ่ายในบริษัท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์จุกจิก ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ ต้นทุนสำคัญของธุรกิจที่มีราคาสูงที่สุด คือ เงินเดือนของพนักงานหรือลูกจ้าง นโยบายของสถาบันการเงินจึงเร่งให้บริษัทต้องเลือกใช้วิธีนี้เร็วขึ้นเพื่อความอยู่รอด สิ่งที่สังเกตเห็นได้จากมาตรการที่บริษัทเอกชนในสหรัฐนำไปใช้แล้ว คือ การปลดคนงานนับร้อยนับพันในบริษัทใหญ่และมีชื่อเสียง เช่น บริษัทรถยนต์ บริษัทอินเตอร์เนต บริษัทคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทในไทยต้องนำมาตรการเดียวกันไปใช้ ถ้าไม่อยากปิดธุรกิจของตนในไม่ช้านี้ การปลดคนส่งผลต่อชีวิตของลูกจ้างที่ต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนเครื่องอุปโภคหลากชนิดไว้ให้เขาไม่มีเงินผ่อนต่อไป สุดท้ายก็ต้องถูกยึดบ้าน ยึดรถ กลายสภาพเป็นคนไร้บ้าน ไร้รถ ดังที่เกิดขึ้นในสหรัฐมาแล้วและยังเคยเกิดขึ้นกับคนไทยในปีพ.ศ.2540 หรือพิษต้มยำกุ้ง การจำกัดสินเชื่อของสถาบันการเงินยังส่งผลต่อราคาผลผลิตตกต่ำเพราะจะไม่ยอมให้เงินแก่พ่อค้าไปซื้อผลผลิตของเกษตรกร ราคาที่ดินต่ำลงกว่าความเป็นจริงเพราะสถาบันการเงินเห็นคุณค่าของที่ดินน้อยลงและใช้วิธีบีบคั้นกดดันราคาที่ดินต่ำที่สุด ถ้าเขาคนนั้นต้องการเงินสินเชื่อเป็นหลักเพื่อความได้เปรียบและความอยู่รอดของสถาบันการเงิน

ความวุ่นวายในบ้านเมืองที่เกิดจากกลุ่มพันธมิตรฯทำละเมิดกฎหมายมากมาย ทำให้รัฐบาลแทบไม่มีเวลาสนใจกับภัยเศรษฐกิจจากสหรัฐที่ลามใกล้ไทยเต็มที จักสร้างความเจ็บปวดแก่คนไทยอย่างมากตามที่นักการเงินไทยและเทศคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า สิงคโปร์และมาเลเซียออกมาตรการรองรับปกป้องเศรษฐกิจของตนอย่างเต็มที่แล้ว แต่ไทยยังหมกมุ่นกับปัญหาการเมืองที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งเข้าแย่งอำนาจบริหารจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายอันผิดไปจากระบอบประชาธิปไตย ความคิดผิดเพี้ยนและการหลงเวลากำลังทำลายประเทศไทยอย่างมากเมื่อพิษเศรษฐกิจจากสหรัฐแผ่ขยายไปทั่วโลกแล้ว ไทยเป็นหนึ่งในเวทีโลกที่กำลังรับพิษภัยนี้แล้ว คนไทยจึงควรสังวรและเตรียมรับมือกับหายนะภัยทางเศรษฐกิจทันกาล การตกงาน การสูญบ้านสูญทรัพย์สิน จักเกิดขึ้นและลามไปทั่วทุกชนชั้นในเวลาอันใกล้นี้ แต่ไม่กระทบต่อชนชั้นสูงที่มีทรัพย์มรดกตกทอดจากบรรพชนหลายร้อยปีซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรฯที่กำลังทำลายบ้านเมืองในเวลานี้

คนไทยต้องรับมือกับพิษภัยทางเศรษฐกิจโลกด้วยตัวเอง เพราะรัฐบาลอาจไม่มีเวลาจะคิดถึงมาตรการช่วยเหลือคนไทยผ่านพ้นความเสียหายครั้งนี้ได้ทันกาล จึงต้องพยายามรักษางานหรือตำแหน่งงานด้วยความขยันขันแข็ง รักองค์กรด้วยหัวใจ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุด เนื่องจากไม่มีองค์กรใดปลดคนมีประโยชน์ออกไปเป็นพวกแรก แต่จะไล่คนขี้เกียจและคนไร้ประโยชน์ที่ถ่วงความเจริญขององค์กรออกก่อนเพื่อไม่ต้องจ่ายเงินเดือนต่อไป ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตนและครอบครัวให้มากที่สุด ถ้าการผ่อนสิ่งของใดใกล้หมดแล้วช่วงยังไม่ตกงาน ถ้าเหลือไม่มาก ก็ควรเร่งจ่ายคืนให้ครบเพื่อเหลือหนี้ให้น้อยที่สุด หากต้องพบเหตุตกงานในวันหน้า เขาจักทนรับสถานการณ์ได้เบาตัวขึ้น ปีพ.ศ.2540 บางคนอาจเคยผ่านการฝากท้องที่โรงทานขององค์กรกุศลมาแล้ว เชื่อว่า คงมีการเตรียมรับพิษเศรษฐกิจครั้งใหม่ได้ดีกว่าคนไม่เคยมีประสบการณ์แน่นอน ขอให้เตือนใจเสมอว่า เวลาตกงานไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด คนใด จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้า จักลดความเสียหายลงได้ ความทรมานใจและกายก็น้อยลงเช่นกัน

พิษเศรษฐกิจจากสหรัฐต้องลามเข้าไทยและคนไทยอย่างแน่นอน ขอให้เตรียมตัว เตรียมใจ รับผลลัพธ์ครั้งนี้เพื่อรักษาตนและครอบครัวไว้อย่างดีที่สุด มิฉะนั้น อาหารไม่อิ่มท้อง สูญบ้าน เสียรถของคนชั้นกลางในเมืองจักย้อนกลับคืนมาอีกครั้ง คราวนี้อาจต้องรวมถึงคนชนบทที่รับผลกระทบจากราคาผลิตผลการเกษตรตกต่ำด้วย ประเทศไทยจักรองรับคนเหล่านี้ได้มากแค่ไหน เมื่อลูกค้ามหาอำนาจก็ไม่มีเงินเช่นเดียวกัน ทุกประเทศตกยากพร้อมกันทั้งโลก มันเป็นภาพน่ากลัวที่แทบไม่มีใครอยากเห็นความทุกข์ยากเช่นนี้เลย โดยเฉพาะคนไทยถิ่นอุดมสมบูรณ์ไม่ควรต้องพบความทุกข์ยากเช่นนี้มิใช่หรือ ?

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s