เข้าง่าย ออกยาก

 

เข้าง่าย   ออกยาก

                                                                                                                                                                      เขียนโดย  ลีลา LAW

 

                คนมีน้ำใจ  มักสร้างศัตรูได้ง่าย  เป็นประโยคที่มีความนัยสำคัญ เนื่องเพราะหลายท่านอาจเคยประสบกับตัวเองมาแล้ว เช่น ให้เพื่อนอาศัยในบ้านหรือที่ดินด้วยความสงสาร  ต่อมาเกิดความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ จึงขอร้องให้เขาออกไป  ทั้งสองต้องโกรธกันเพราะเพื่อนรู้สึกสบายแล้ว  ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า จึงไม่ยอมออกจากบ้านหรือที่ดินนั้น ทำให้บาดหมางกันจนกลายเป็นศัตรูไปเลย เป็นต้น  บางท่านต้องปวดหัวกับการที่เพื่อนสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกด้วยการฟ้องเรียกค่าเสียหายในการต้องย้ายออกจากบ้านของท่าน  ทำให้เจ็บใจยิ่งนัก และคงอยากทราบว่านอกจากเสียน้ำใจแล้ว  ยังต้องจ่ายเงินให้เพื่อนทรพีคนนั้นอีกไหม มันเป็นคำถามชวนคิดมาก

                สังคมไทยคนมีน้ำใจแบบนี้ต้องพบปัญหาเช่นนี้บ่อยครั้ง  หลายท่านต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมจากศาล จนกระทั่งได้รับคำตอบ  ดังกรณีศึกษาของ คำพิพากษาฎีกาที่ 1170/2543 คือ  นายรวย มีที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งยังมิได้ใช้ประโยชน์อย่างใดในขณะนั้น ด้วยความมีน้ำใจและเป็นเพื่อนกัน จึงยอมให้ นายจน ซึ่งมีอาชีพปลูกต้นไม้ แต่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเข้าใช้ที่ดินของเขาในการเพาะชำต้นไม้ โดยไม่เรียกค่าตอบแทน และไม่มีกำหนดเวลาด้วย  เพียงตกลงด้วยวาจากันว่า หากนายรวยต้องการใช้ที่ดินเมื่อใด ขอให้แจ้งนายจนทราบล่วงหน้าพอสมควร  เวลาล่วงเลยได้ปีเศษนายรวยได้แจ้งขอให้ส่งคืนที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์และให้เพื่อนออกภายใน 2 วัน  นายจนไม่พอใจและไม่ยอมออกจากที่ดินโดยดี  หนึ่งเดือนหลังจากได้รับแจ้งให้ออกจากที่ดินนั้น เพื่อนคนนี้จึงยอมย้ายออกโดยนายรวยมิได้มีการเร่งรัดด้วยวิธีใดระหว่างหนึ่งเดือนนั้นเลย แต่เขาต้องขุ่นเคืองใจหนัก  เมื่อนายจนฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากการต้องย้ายออกจากที่ดินของนายรวย ด้วยอ้างว่า เขาถูกกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายอย่างมาก  ศาลพิจารณาจากข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่าย จึงตัดสินคดีว่า  นายรวยยอมให้นายจนเข้าใช้ที่ดินเป็นการชั่วคราวในลักษณะสิทธิเหนือพื้นดินซึ่งเป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเวลา  ไม่มีค่าตอบแทนอย่างใด  เมื่อมีการบอกกล่าวไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินอีกต่อไป โดยให้เวลาย้ายเพียง 2 วัน อันเป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้นไป  แต่ข้อเท็จจริง คือ ตลอดเวลา 1 เดือนก่อนการย้ายออกจริงของนายจนนั้น  มิได้มีการบีบคั้นด้วยวิธีใดจากนายรวยเลย  นั่นถือว่าเจ้าของที่ดินได้ให้เวลาล่วงหน้าพอสมควรเพื่อการย้ายออกแล้ว  ไม่เป็นการใช้สิทธิโดยทุจริต  ไม่เป็นการผิดสัญญาหรือละเมิดต่อนายจนเลย  เมื่อมิได้มีการกลั่นแกล้งให้ย้ายออก แม้มีความเสียหายเกิดแก่นายจนบ้าง นายรวยก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายตามที่เรียกร้องมาในคดีนี้เลย

                จากกรณีศึกษาข้างต้น แม้คนมีน้ำใจจะถูกรังแกเพียงใด ความยุติธรรมยังมีอยู่ ศาลจึงลงโทษเพื่อนทรพีมิให้ได้เงินค่าเสียหายเนื่องจากจิตใจไม่สุจริตของนายจน ดังคำที่ว่า ภายใต้กฎหมาย ผู้มาศาลด้วยความสุจริตใจ ย่อมได้รับความยุติธรรมเสมอ หวังว่าผู้มีน้ำใจมิควรท้อแท้ในการทำความดีต่อคนรอบข้าง น้ำใจ มีคุณค่าเกินจะประเมินเป็นตัวเงินได้ และในปัจจุบันยังต้องการคนมีน้ำใจเพื่อค้ำจุนสังคมไทยให้มั่นคงอีกจำนวนมาก

 

                                                    ****************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s