มาตรวัดแยกคนดีกับคนชั่ว

มาตรฐานคนดี / คนชั่ว

 

เขียนโดย  แก้วมณี

 

ระยะทางพิสูจน์ม้า  กาลเวลาพิสูจน์คน  เป็นภาษิตสอนใจจากคนโบราณและใช้ได้ในทุกยุคสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายว่า คุณภาพของม้าต้องใช้ระยะทางการวิ่งเป็นบทพิสูจน์ ส่วนคนนั้นจะรู้ว่าเป็นคนดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ ต้องอาศัยกาลเวลาให้คำตอบ ประวัติศาสตร์ไทยมีบทพิสูจน์คุณความดีของคนที่บอกเล่ากันมาช้านานแล้ว หลายครั้งกว่าจะยอมรับกันว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีในแผ่นดินแท้จริง ก็ใช้เวลานานเกือบร้อยปีหรือสังเวยด้วยความตายของเขา เช่น ท่านปรีดี พนมยงค์ อดีตผู้นำของเมืองไทยซึ่งถูกพรรคการเมืองคู่แข่งใส่ร้ายป้ายสีจนต้องหนีลี้ภัยการเมืองและเสียชื่อเสียงไปทั้งครอบครัว หลายสิบปีต่อมาคนรุ่นใหม่มีโอกาสรับรู้ความจริงและประกาศคุณความดีให้เป็นรัฐบุรุษคนแรกของไทยโดยท่านไม่มีโอกาสรับรู้ความชื่นชมกับผลงานของท่านเพราะท่านตายไปจากโลกนี้พร้อมกับคำให้ร้ายป้ายสีของศัตรูการเมือง นักการเมืองและนักเศรษฐศาตร์ซึ่งเป็นที่นับถืออีกท่านหนึ่ง คือ ท่านป๋วย อึ้งภากรณ์ ถูกให้ร้ายป้ายสีจากพิษการเมืองในลักษณะเดียวกันทำให้ต้องใช้ชีวิตในต่างแดนและไม่มีโอกาสใช้ความสามารถเพื่อพัฒนาแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองตามปณิธานของตนได้ ท่านจอมพล ป. พิบูลย์สงครามซึ่งริเริ่มสร้างถนนราชดำเนินให้สง่างามและเป็นหน้าตาของประเทศในวันนี้ เมื่ออดีตนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามต่างพูดเสียดสีและปรามาสว่า เมืองไทยยังใช้รถม้าเดินทาง เหตุไฉนต้องทุ่มเทเงินทองเพื่อสร้างถนนที่ใหญ่โตปานนั้น วันนี้ก็ต้องนึกขอบคุณที่ช่วยสร้างสัญลักษณ์ความเจริญของประเทศให้คนไทยภาคภูมิใจกับสาธารณูปโภคชิ้นนี้ เป็นต้น มันช่วยยืนยันว่า ภาษิตที่ให้กาลเวลาพิสูจน์คุณค่าของคนว่าดีหรือชั่ว เป็นความจริงที่สัมผัสกันได้

ข่าวสารในเมืองไทยวันนี้ทำให้มองเห็นว่า คนไทยบางกลุ่มสร้างมาตรฐานวัดคัดแยกคนดีคนชั่วขึ้นมาอย่างง่ายๆ คือ หากเห็นแตกต่างจากกลุ่มตน คือ คนชั่ว สมควรกำจัดให้สิ้นซาก ผู้เห็นพ้องกัน เป็น คนดีควรคู่อยู่ในแผ่นดิน หรือ ผู้กินมังสวิรัติ คือ คนดี ควรเคารพศรัทธา ผู้หลงใหลกับเนื้อสัตว์ เป็นคนชั่วที่เบียดเบียนชีวิตอื่น นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นที่เปลือกนอกของคนเพื่อแยกคนดีคนชั่ว ถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินคดีจับคนผิดหรือผู้ตรวจจับคนยักยอกเงินของแผ่นดิน จักถือว่าเป็นคนดีทันทีเมื่ออยู่ในตำแหน่งนั้น เช่น ผู้พิพากษา ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนักการเมือง เจ้าหน้าที่การเงินของรัฐ นักการเมืองฝ่ายค้าน จะเป็นคนดี บุคคลใดมีข้อพิพาทกับคนกลุ่มดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นคนชั่วโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง เป็นต้น โดยไม่ทราบเลยว่าอาจเป็นการกำจัดคนที่รู้เท่าทันความชั่วที่ปิดซ่อนไว้หรือเป็นศัตรูในหน้าที่การงานก็ได้

ข้อพิพาทระหว่างคนที่ถูกถือว่าเป็นคนดีด้วยตำแหน่งหน้าที่กับผู้กล่าวหาซึ่งมีในเนื้อหาข่าว สร้างข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า กรณีเกิดพิพาทคดีกันฝ่ายหนึ่งมักประกาศตนเป็นคนดีที่ถูกรังแกกับสาธารณชนบ่อยครั้งมากโดยอ้างเรื่องหน้าที่การงานของตน แทนที่จะให้อำนาจศาลตัดสินค้นหาความจริงและประกาศความบริสุทธิ์ของตน อีกทั้งทำตามขั้นตอนของกฎหมายเยี่ยงเดียวกับชาวบ้าน การเป็นคนดีมีเกียรติ น่าศรัทธา ควรมาจากคำสรรเสริญของผู้อื่นที่มองเห็นคุณความดีของตนซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมายาวนานดังคำว่า กาลเวลาพิสูจน์คน มิใช่อวดอ้างตำแหน่งหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงความเสมอภาคทางกฎหมายเมื่อต้องพบกับการดำเนินคดีความในศาลเยี่ยงเดียวกับคดีของชาวบ้าน โดยเฉพาะบุคคลที่เคยทำงานในกระบวนการยุติธรรม ย่อมต้องเน้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่บ่อยครั้งอวดอ้างว่าเป็นคนดีที่สมควรได้รับการละเว้นกฎระเบียบที่เคยใช้กับชาวบ้าน อีกทั้งยังพูดคุยโอ่สารพัดข้อกฎหมายเพื่อให้เชื่อว่าทุกสิ่งที่เขาทำหรือได้รับคือความเป็นธรรมแล้ว หากชาวบ้านพบสถานการณ์เดียวกับผู้นั้นและใช้ข้ออ้างเหมือนกัน อาจไม่ได้รับผลอย่างเดียวกันเพียงเพราะเขามิได้ถือว่าเป็นคนดีที่เคยอยู่ในงานยุติธรรมมาก่อน มันทำให้ความเสมอภาคทางกฎหมายสั่นคลอนอย่างมาก

โลกใบนี้ยังไม่มาตรวัดคนดีคนชั่วที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของประชากรโลก คนบางกลุ่มจึงกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นและพยายามยัดเยียดให้สังคมยอมรับมาตรวัดดังกล่าว ซึ่งบางอย่างดูแล้วไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกคัดแยกอย่างมากเพราะใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือชาติสกุลเป็นหลักพิจารณา เช่น ผู้อยู่ในตำแหน่งตัดสินคดีความหรือผู้มีบรรพชนมีลาภยศศักดิ์สูง ถือว่า เป็นคนดีในแผ่นดิน โดยไม่คำนึงว่าชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนอาจมีด้านมืดที่คนทั่วไปไม่มีวันรับรู้ได้ จึงควรละอายใจที่ประกาศตนว่าเป็นคนดีในแผ่นดินจากปากของตัวเอง บางคนชอบรับประกันคนนั้นคนนี้ว่า เป็นคนดีน่าศรัทธา โดยไม่เคยรู้ว่าเขารับสินบนจากต่างชาติเพื่อขัดขวางความเจริญของประเทศมาแล้วหรือรับเงินใต้โต๊ะแลกกับโค่นป่าไม้ บางคนเคยสั่งฆ่านักการเมืองตรงข้ามกัน บางคนชอบเล่นการพนันหรือเที่ยวโสเภณีเป็นอาจิณ บางคนทุบตีภรรยาหรือลูกในบ้านสม่ำเสมอ บางคนเป็นนายทุนค้ายาเสพติดหรือหัวหน้าอันธพาลหรือเจ้าของซุ้มมือปืน ชีวิตบางเสี้ยวด้านมืดย่อมถูกปิดบังอย่างมิดชิดที่สุดเพื่อรักษาภาพพจน์ที่สร้างให้สาธารณชนเห็นความสง่างามของเขาเท่านั้น เราจะชื่นชมและศรัทธาคนที่ปกปิดเบื้องหลังอันโสมมว่าเป็นคนดีได้เต็มปากอย่างไร  จึงไม่ควรอย่างยิ่งในการรับประกันผู้ใดว่าเป็นคนดีของแผ่นดิน โดยไม่ตรวจสอบประวัติชีวิตและสังคมอย่างลึกซึ้งและรอบคอบก่อน มิฉะนั้น ก็เป็นแค่เครื่องประดับชนิดหนึ่งของเขา

การพิพาทในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ระหว่างคนที่อ้างตนเป็นคนดีเพราะตำแหน่งหน้าที่ในอดีตกับผู้กล่าวหาที่ถูกมองว่าเป็นคนชั่วเมื่อใช้สิทธิทางศาล สร้างความสับสนแก่สังคมไทยอย่างมากว่า มาตรวัดคนดีคนชั่วควรดูให้ลึกซึ้งถึงชีวิตส่วนตัวหรือแค่มองว่าเขาทำงานอะไรก็พอแล้ว ถ้าใช้มาตรวัดแค่การทำงาน คงไม่มีคดีหมอฆ่าเมีย ผู้พิพากษารับสินบนจากนักค้ายาเสพติด ครูทำอนาจารกับลูกศิษย์ เข้าไปอยู่ในศาลได้เนื่องจากคนในอาชีพดังกล่าวล้วนได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นคนมีเกียรติ คนดี ในสายตาของสังคมไทย ขณะที่กฎหมายมองผู้กระทำผิดจากพฤติกรรมและเจตนาของพวกเขาเฉพาะตัว เมื่อคนประเภทนี้ทำละเมิดกฎหมายใด ต้องได้รับการลงโทษอย่างเสมอภาคเยี่ยงเดียวกับชาวบ้าน ดวงตาของกฎหมายจึงถือว่าเป็นความยุติธรรมพอควรในการมองแยกแยะคนดีคนชั่วอย่างไร้อคติเท่าที่มนุษย์เดินดินในวันนี้จะเชื่อถือได้ แต่กฎหมายไม่มีชีวิตจิตใจหรือเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้ จึงน่าหวั่นใจกับผู้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำลายล้างศัตรู มันจักเป็นการสร้างความปั่นป่วนให้แก่คนไทยและสังคมไทยเมื่อใช้กฎหมายคัดแยกคนดีคนชั่วโดยไม่มีองค์ประกอบอื่นพิจารณาประกอบด้วย เนื่องจากนักโทษแพะรับบาปจากคำพิพากษาในกระบวนการยุติธรรมยังสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมาจากความผิดพลาดของกระบวนการทำงานหรือจิตอคติของผู้ใช้กฎหมายก็ตาม จึงไม่มีสิ่งใดรับประกันว่าใครคือคนดีคนชั่วอย่างแท้จริงโดยใช้กฎหมายเท่านั้น

 

************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s