ผู้กล้าหรือคนขี้ขลาด

ใต้หน้ากากผู้นำ

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

ภาพข่าวการประท้วงบนถนนของกลุ่มพันธมิตรตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆสร้างคำถามขึ้นว่า ผู้นำกลุ่มที่เหล่าสาวกให้ความนับถือและเชื่อใจนั้นเป็นนักต่อสู้เพื่อสังคมที่กล้าหาญแท้จริงหรือคนขี้ขลาดเท่านั้น ช่างภาพถ่ายภาพผู้นำเข้าไปนั่งในกลุ่มคนที่มาร่วมประท้วงแล้วให้สัมภาษณ์ว่า จะยืนเคียงข้างเหล่าสาวก ผู้ใดอยากสลายม็อบก็ต้องผ่านโล่มนุษย์ที่เขาวางป้องกันโดยรอบก่อน ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเขาเลือกนั่งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของผู้หญิง เด็ก และคนชราเท่านั้น ส่วนโล่มนุษย์ที่อ้างถึงนั้นก็เน้นให้ผู้หญิง เด็ก คนชรา อยู่แถวหน้า คนหนุ่มถืออาวุธอยู่แถวหลัง เพื่อสกัดกั้นและขู่มิให้ตำรวจเข้าสลายม็อบเพราะต้องทำลายโล่คนอ่อนแอให้แหลกก่อน จึงเข้าถึงคนหนุ่มถืออาวุธได้ อีกทั้งถ้าต้องการจับผู้นำกลุ่มก็ต้องจัดการผู้หญิง เด็ก และ คนชรา ที่นั่งล้อมอยู่ก่อน

ตามหลักการต่อสู้ในสนามรบของนักรบหรือนักต่อสู้นั้นจะไม่ทำร้ายหรือใช้ผู้อ่อนแอเป็นเครื่องมือ เช่น ผู้หญิง เด็ก คนชรา คนป่วย เป็นต้น แต่จะต่อสู้กับนักรบด้วยกันเท่านั้น ทหารหรือตำรวจได้รับการสั่งสอนตามหลักการนี้และพึงหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้อ่อนแอ อีกทั้งยังถือเป็นการทำลายเกียรติภูมิของนักรบ ถ้าทำร้ายกลุ่มผู้อ่อนแอด้วย นักรบจะสู้กับนักรบด้วยกัน เป็นคติประจำใจของผู้กล้าหาญ ขณะที่ผู้นำกลุ่มพันธมิตรอ้างว่าทำเพื่อชาติและประชาชน แต่กลับใช้กลุ่มผู้อ่อนแอทางสังคมปกป้องชีวิตของตัวเองด้วยการใช้ผู้หญิง เด็ก คนชรา เป็นโล่กำบังกายโดยปลุกระดมให้พวกเขาเชื่อว่า การเป็นโล่ให้ผู้นำกลุ่มคือ ความกล้าหาญของวีรชน ทั้งที่เป็นแค่เหยื่อโง่ของคนขี้ขลาดเท่านั้น

การจะเป็นผู้นำฝูงชนหรือแนวคิดของคนต้องเดินนำหน้าสุดอย่างกล้าหาญเพื่อนำพาผู้ร่วมอุดมการณ์ไปสู่ความสำเร็จ หากสังเกตประวัติของนักต่อสู้ทางสังคมทั่วโลกจะพบว่าพวกเขาเดินนำอยู่แถวหน้าของฝูงคนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แม้แต่ประวัติศาสตร์ไทยนักต่อสู้เพื่อชาติหรือนักรบที่มีชื่อเสียงประทับในหัวใจคนไทย เช่น พระนเรศวรหรือพระเจ้าตากสิน ล้วนเป็นผู้นำกองทัพแถวหน้าต่อสู้กับข้าศึกเพื่อชิงเมืองกลับมาเป็นของไทยหรือที่เรียกกันติดปากว่า กู้ชาติ พระองค์ไม่เคยยืนแถวหลังแล้วปล่อยให้นักรบอื่นต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ถ้าบาดเจ็บหรือตายพระองค์จะทรงรับไว้ก่อนในฐานะผู้นำกองทัพ ทั้งสองจึงสร้างตำนานการรบอันโดดเด่นและเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบบอย่างของผู้นำที่ดี คือ การยืนอยู่แถวหน้าด้านความคิดและการกระทำยามเผชิญต่ออุปสรรค มิใช่หลบอยู่ด้านหลังของผู้หญิง เด็ก คนชราเยี่ยงเดียวกับที่ผู้นำกลุ่มพันธมิตรกระทำดังที่เห็นในภาพข่าวบ่อยครั้ง อีกทั้งผู้นำควรมีเมตตาต่อผู้อ่อนแอและปกป้องพวกเขาให้พ้นภัยร้ายที่มากล้ำกราย จึงถือเป็นผู้นำที่ดีมีน้ำใจ ขณะที่ผู้นำกลุ่มพันธมิตรผลักดันและใช้ผู้หญิง เด็ก คนชรา เป็นโล่ปกป้องชีวิตและตัณหาส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพวกเขา

วีรชน เหยื่อโง่ ผู้นำที่ดี คนขี้ขลาด มีเส้นบางๆคั่นขวางอยู่เท่านั้น ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใดจะใช้สติคิดตรองอย่างลึกซึ้งและเท่าทัน กลุ่มพันธมิตรต้องการใช้กำลังพลมากๆเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งอาจแตกต่างจากที่เขียนบอกฉาบหน้าไว้ หากสังเกตย้อนกลับไปในอดีตที่กลุ่มนี้เคยก่อม็อบและทำลายสังคมไทยมาแล้ว จักสังเกตเห็นว่า ไม่ว่าจะมีการปะทะระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มใดหรือตำรวจก็ตาม ผู้นำกลุ่มจะรอดปลอดภัยและหายตัวไปทุกครั้งราวกับมีพรายกระซิบเตือนล่วงหน้าแล้วโผล่ตัวตามหน้าจอทีวีอ้างว่าอยู่เคียงข้างสาวกร่วมอุดมการณ์หลังเหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นไปแล้ว ขณะที่สาวกหลายคนถูกตำรวจจับในสถานที่เกิดเหตุนั่นเอง เมื่อมีการพิจารณาคดีกลุ่มผู้นำจะรอดพ้นคดีไม่ถูกลงโทษเลย ส่วนสาวกต้องถูกปรับหรือจำคุกตามข้อหาหนักเบาแล้วแต่กรณีโดยรับโทษไปคนเดียวตามหลักความเป็นธรรมที่ว่า ใครกระทำความผิด ต้องถูกลงโทษ ทั้งที่พวกเขาหลงคารมยั่วยุให้มีอารมณ์ฮึกเหิมในการละเมิดกฎหมายโดยกลุ่มผู้นำ ผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดกลายเป็นครอบครัวของเขา สื่อมวลชนไม่เคยติดตามชีวิตภายหลังการเป็นเหยื่อของสาวกเหล่านี้ เราจึงไม่มีโอกาสเห็นชีวิตของพวกเขาที่ต้องพิการ ตาย ตกงาน ตกต่ำอย่างไม่คุ้มค่ากับความเชื่อใจที่มีให้แก่กลุ่มผู้นำเหล่านั้น มันลอยหายไปกับสายลมแห่งกาลเวลา

ผู้นำกลุ่มพันธมิตรที่นั่งอยู่ในวงล้อมหรือซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของผู้หญิง เด็ก คนชรา ไม่ว่าจะใช้ข้ออ้างสวยงามเพียงใด ถ้าเรียกตนเองว่าเป็นนักต่อสู้ ย่อมต้องมีความกล้าหาญ มีเมตตา มีหัวใจนักรบ มิใช่ซ่อนตัวกลัวตายอยู่ด้านหลังของผู้อ่อนแอ อันเป็นวิถีทางของคนขี้ขลาด ส่วนสาวกก็ควรมีความฉลาดในการเชื่อใจหรือฝากชีวิตไว้กับผู้นำที่แท้จริงเพื่อให้คุ้มค่ากับความซื่อสัตย์ของตัวเอง มิฉะนั้น ก็มิใช่สาวกที่ดีหรือวีรชน แต่เป็นเพียงเหยื่อโง่หรือเครื่องมือไร้สมองของผู้นำเจ้าเล่ห์และขี้ขลาดเท่านั้น

เมื่อพิจารณาทบทวนพฤติกรรมในอดีตกับปัจจุบันจักพบว่า กลุ่มพันธมิตรและสาวกมุ่งเน้นเรียกร้องและล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ในช่วงปฏิวัติกลุ่มนี้ไม่เคยต่อต้านหรือเรียกร้องล้มล้างรัฐบาลของคณะปฏิวัติ และแสดงท่าทีสนับสนุนออกหน้าอันแตกต่างจากชื่อกลุ่มที่อ้างว่าสนับสนุนประชาธิปไตย แต่กระทำตนต่อต้านตัวแทนประชาชนทั้งประเทศโดยใช้กฎหมู่ทำลายล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่รวมตัวประท้วงจะยื่นข้อเรียกร้องให้ล้มล้างรัฐบาลการเลือกตั้งเสมอ มันเป็นข้อสังเกตที่ควรคิดคำนึงให้ลึกว่า กลุ่มนี้มีแนวคิดต้านระบอบประชาธิปไตยโดยใช้เสรีภาพตามกฎหมายเป็นกลอุบายทำลายความมั่นคงของประเทศในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการประท้วงล่าสุดที่ไม่อาจใช้ข้อกล่าวอ้างว่าทำงานทุจริตได้เพราะรัฐบาลเพิ่งเข้ารับงานสามเดือน ยังไม่มีโครงการใหม่ มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้า จึงถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน(ข้อกล่าวหายอดฮิตและฟุ่มเฟือย) โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะล้มล้างรัฐบาลได้เลย แทนที่จะใช้สิทธิทางกฎหมายปลดผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี พวกเขาใช้กฎหมู่ปิดถนนอันเป็นทางสัญจรของประชาชนแล้วกำหนดการเดินทางให้คนอื่นตามใจชอบราวกับว่าบ้านเมืองนี้มีพวกเขาเป็นผู้ตั้งกฎระเบียบ อีกทั้งยังประกาศตัวตั้งเมืองใหม่ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยบนเวทีประท้วงอย่างไม่เกรงกลัวด้วย มันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรไตร่ตรองและพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงเจตนาแอบแฝงที่น่ากลัวต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งอาจนำพาไปสู่การปกครองแบบพระศรีอารย์ที่ผู้นำกลุ่มบางคนอยากให้ประเทศไทยอยู่ในรูปแบบนั้นและผลักดันโดยใช้เหยื่อสาวกที่หลงงมงายกับคำพูดปลุกยุแยงไปตามทิศทางนั้นโดยไม่สนใจความเสียหายของชาติและประชาชนโดยยกป้ายว่าทำเพื่อประชาธิปไตย แต่ต้องการให้ไทยอยู่ในระบอบพระศรีอารย์อันเป็นนามธรรมที่ยังไม่เคยมีประเทศใดในโลกใช้การปกครองแบบนี้เลย นอกจากนั้นการประกาศตั้งเมืองใหม่ไม่อยู่ใต้กฎระเบียบของประเทศไทยบ่งบอกเจตนารมณ์ที่น่ากลัวอย่างมาก รัฐซ้อนรัฐ มันไม่แตกต่างจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางใต้ที่เป็นปัญหาของไทยในวันนี้เลย คงต้องใช้สติพิจารณากับพฤติกรรมของกลุ่มพันธมิตรและสาวก ถ้ารักประเทศไทยและอยากเห็นความเป็นปึกแผ่นของดินแดนสงบสุขแห่งนี้ ขอให้หลีกห่างพวกเขาไว้ เลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มนี้เพื่อหาความสงบแก่ตนและครอบครัวไว้ก่อน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มองเห็นเจตนารมณ์แท้จริงของกลุ่มพันธมิตรและสาวกจัดการอย่างเหมาะสม คนไทยผู้รักสงบแค่เป็นคนให้กำลังใจแก่รัฐบาลเลือกตั้งให้เรียกความสงบกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s