1 คน 35 มือ

หัวหน้า กับ ผลงาน

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

บางคนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทสื่อมวลชนต่อการเมืองไทยว่า ทำงานอยู่ภายใต้จรรยาบรรณจริงหรือไม่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนมากน้อยแค่ไหน มีอคติหรือไม่ ภูมิปัญญาของคนข่าวมีจริงหรือไม่ หลายข่าวในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลที่ต้องคิดลึกซึ้งประกอบกับการใช้สติพิจารณาเนื้อหาข่าวแล้วจักเห็นว่า บางข่าวดูไร้สาระและเขียนโดยมีอคติ บางข่าวเขียนโดยใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นหลัก บางข่าวเขียนเชียร์พรรคการเมืองให้ต่อสู้กันหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข่าวหรือสำนักข่าวอย่างมาก คนไทยยุคหลังการปฏิวัติคงต้องใช้วิจารณญาณหนักในการคัดกรองเนื้อหาข่าวเพื่อให้ได้ความจริง มากกว่าคำพูดยุแยงหรือปลุกปั่นสมองของคนไทยให้เชื่อถือตามคำบอกเล่าของสื่อมวลชนที่ไม่อยู่ในบทบาทอันถูกต้องตามหลักวิชาชีพ

ข่าวหนึ่งที่อ่านแล้วต้องคิดให้ลึกซึ้ง จึงมองเห็นเจตนาซ่อนแฝงของสื่อมวลชนหรือพรรคการเมืองที่ต้องการปลุกปั่นคนไทยให้เชื่อถือในทางที่ผิด มันคือเรื่องรัฐบาลควรให้ความสนใจด้านเศรษฐกิจมากกว่าการเมือง ช่วยดูแลเรื่องปากท้องของชาวบ้านมากกว่าการเมือง ผู้นำรัฐบาลไม่ควรสนใจการเมืองเพื่อตนเองมากกว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าอ่านแค่หัวข้อหรือบทสัมภาษณ์ของนักวิชาการบางคนหรือนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือตัวแทนเชิดของคณะปฏิวัติ อาจปลุกอารมณ์ขุ่นมัวในหมู่คนไทยได้ไม่ยากว่า รัฐบาลนี้เห็นแก่ตัว ไม่ทำเพื่อประชาชน หมกมุ่นกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเอง มากกว่าความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ จักสังเกตว่า ช่วงที่เสนอข่าวนี้จะไม่มีการเอ่ยถึงสิ่งที่รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรฐกิจด้วยความสำเร็จมาสองเดือนเต็มเลย แต่พวกเขาจะเอ่ยย้ำประโยคเดียวกันว่า ควรยุ่งเรื่องปากท้องก่อนการเมือง เพื่อจุดประสงค์เดียวคือ ห้ามแตะต้องรัฐธรรมนูญของคณะปฏิวัติเด็ดขาด

เพื่อความเป็นธรรมเราควรอ่านและคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผลและสติ โดยคิดถึงการทำงานของหนึ่งคนสามารถสร้างผลงานได้ด้วยสองมือก็อาจทำได้แค่งานสองชิ้น แต่คณะรัฐมนตรีมีมากกว่า 30 คนและแบ่งงานกับความรับผิดชอบตามกระทรวงอย่างชัดเจน หัวหน้ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลควบคุมและตัดสินใจปัญหาสำคัญเป็นหลัก จึงหมายความว่า รัฐบาลทำงานได้หลายชิ้นในเวลาเดียวกัน โดยหัวหน้ารัฐบาลสามารถดูแลการทำงานงานทุกกระทรวงพร้อมกันและประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทำงานได้ จึงเท่ากับผู้นำรัฐบาลคนเดียวสามารถทำงานหลายชิ้นในเวลาเดียวกันเพราะรัฐมนตรีทั้งหลายเปรียบคล้ายมือของท่าน เมื่อบ้านเมืองมีขนาดใหญ่กว่าบริษัทห้างร้านทั่วไป ปัญหาย่อมมีเพิ่มขึ้นและหลากหลาย ผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างพร้อมกันโดยอาศัยรัฐมนตรีที่รับผิดชอบช่วยทำงานและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ดังนั้น ถ้าเกิดปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องประหลาดที่ผู้นำรัฐบาลจักแก้ปัญหาทั้งสองไปพร้อมกันได้ เนื่องจากรัฐบาลมีสิทธิ์แก้ปัญหาการเมืองที่เกี่ยวพันหรือสร้างความลำบากหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเพื่อพัฒนาการเมืองสำหรับนักการเมืองรุ่นต่อไปให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและตามหลักสากล ขณะเดียวกันปัญหาเศรษฐกิจก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ในการควบคุมและเห็นชอบจากผู้นำรัฐบาลได้ จึงมิได้หมายความว่ารัฐบาลต้องทำงานแค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้น ทั้งที่มีคนทำงานมากกว่า 30 คน

การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนไทยจักสังเกตได้ชัดว่ามิได้ให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติและปากท้องของคนไทย ขณะที่อยากให้รัฐบาลทำงานเศรษฐกิจอย่างเดียว เพราะนำเสนอข่าวการเมืองเป็นหลักอย่างเอนเอียงและยุแยงให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยหรือเกลียดชังรัฐบาลเลือกตั้งอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังลดบทบาทหน้าที่ซึ่งรัฐบาลได้กระทำไปเพื่อช่วยประคองภาวะเศรษฐกิจในหลายวิธีด้วยการไม่นำเสนอการทำงานส่วนนี้ประกอบกับข่าวการเมืองที่เขียนยุแหย่ว่ารัฐบาลไม่ทำงานสักอย่าง มันจึงเป็นการเขียนเพื่อจุดประสงค์ซ่อนร้ายด้วยการเขียนข้อมูลครึ่งเดียวว่า รัฐบาลทำงานการเมือง แต่ไม่เอ่ยถึงสิ่งที่ทำไปเพื่อปากท้องของประชาชน เช่น การขจัดปัญหาเรื่องเงินทุนและการลงทุนในประเทศ ปัญหาราคาข้าวและการขาดแคลน รักษาราคาค่ารถโดยสารให้เดือดร้อนน้อยหรือช้าที่สุด การโปรโมตเรียกนักลงทุนต่างชาติมาพัฒนาประเทศและช่วยลดภาวะการว่างงานในประเทศ เป็นต้น ถ้ายังเป็นรัฐบาลเผด็จการหรือมีที่มาขัดต่อหลักประชาธิปไตยต่อไป ภาวะเศรษฐกิจที่ถูกบอยคอตแบบไม่ประกาศโจ่งแจ้งจะมีอาการหนักเกินกว่าเยียวยาอย่างแน่นอน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีที่มาจากอำนาจเผด็จการและคณะปฏิวัติเป็นผู้แต่งตั้งคณะร่างฯโดยมีเป้าหมายว่าต้องเขียนทุกถ้อยคำเพื่อขับไล่ ขัดขวาง ลงโทษ บุคคลหรือคณะรัฐบาลเก่ามิให้เข้ามาเป็นรัฐบาลได้อีกตลอดกาล เพิ่มอำนาจตุลาการสอดแทรกเข้าไปในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นเพื่อควบคุมรัฐบาล ทำลายหลักความเป็นกลางของฝ่ายตุลาการ โดยขัดต่อหลักดุลย์แห่งอำนาจอันเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย การใช้กฎหมายย้อนหลังเพื่อลงโทษนักการเมืองโดยขัดต่อหลักยุติธรรมสากลและหลักกฎหมายที่ใช้ริดรอนสิทธิเสรีภาพซึ่งต้องตีความเคร่งครัดและเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม ทำลายความมั่นคงของพรรคหรือรัฐบาลด้วยการบังคับให้ต้องเป็นรัฐบาลผสม ไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยการยอมให้สมาชิกพรรคออกเสียงหรือมติตามใจชอบได้อันขัดต่อหลักการรวมตัวเป็นพรรคการเมืองและความสามัคคีในระบอบประชาธิปไตยและส่งผลให้รัฐบาลผสมอ่อนแอเท่ากับย้อนกลับไปอยู่ภาวะการเมืองไม่มั่นคงสมัยที่ไทยมักมีการปฏิวัติบ่อยครั้งจากกองทัพทหาร แบ่งฝักฝ่ายให้สามอำนาจเสาหลักประชาธิปไตยแตกคอกันด้วยการมอบอภิสิทธิ์แก่ฝ่ายตุลาการในการต่ออายุการทำงานโดยบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญ แทนที่จะอยู่ในกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตุลาการเท่านั้น ขณะที่ฝ่ายอื่นจะต่ออายุการทำงานไม่ได้ นอกจากมีกฎหมายลูกบัญญัติและกระทำเป็นรายบุคคลเท่านั้น เอื้อประโยชน์ให้ทหารเป็นอิสระจากรัฐบาลทั้งที่ผู้นำรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชน คือ ผู้มีอำนาจสูงสุดในกองทัพตามหลักปกครอง อีกทางหนึ่งเป็นการเปิดทางให้การปฏิวัติภายหน้ากลายเป็นเรื่องชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายอันขัดต่อหลักปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย

ภาวะข้าวยากหมากแพงในสังคมไทยส่วนที่รัฐบาลดูแลและควบคุมได้ ถ้าสื่อมวลชนที่เป็นกลางนำเสนอการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบ ย่อมเห็นได้ว่าผู้นำและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทำงานแก้ปัญหาอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ แต่บางปัญหามิได้เกิดขึ้นในไทยหรือจากคนไทย เช่น น้ำมันราคาแพง ต้องไม่ลืมว่าเมืองไทยมิได้ผลิตน้ำมันเอง ส่วนสัมปทานน้ำมันในไทยก็ส่งขายออกนอกเกือบทั้งหมด คนไทยเป็นผู้ใช้น้ำมัน รัฐบาลทำได้เพียงการชะลอหรือปรับราคาให้น้อยที่สุด เป็นต้น บางมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจำต้องใช้เวลารอคอยผลจึงทราบได้ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว ขณะที่รัฐบาลเพิ่งบริหารปกครองเพียงสามเดือนเท่านั้น สิ่งที่คนไทยพึงระลึกบนพื้นฐานความจริง คือ พ่อค้าขายสินค้าเพื่อหวังกำไร สิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดในภาวะนี้ คือ การชะลอเวลาได้กำไรและตัวเลขกำไรต่ำลง ผู้ซื้อและผู้ขายต้องอยู่ร่วมกันได้ มิให้เอาเปรียบกันเกินขอบเขต ส่วนที่บางกลุ่มบางพวกอ้างการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการไม่ได้ แล้วใช้สิทธิ์ถอดถอนนักการเมือง ถือเป็นการใช้สิทธิ์อย่างขาดสติและอยู่ในโลกแห่งความฝัน เมื่อราคาน้ำมันสูงในระดับหนึ่ง ราคาสินค้าที่พึ่งพาน้ำมันในการขนส่งหรือเป็นส่วนหนึ่งในสินค้าย่อมต้องรับผลจากราคาน้ำมันอย่างแน่นอน แต่ระดับราคาที่ขึ้นควรเป็นตัวเลขใด ต้องมานั่งพิจารณากันเพื่อมิให้พ่อค้าได้กำไรสูงไปและประชาชนรับภาระได้ มันคือจุดสมดุลย์ของคนขายและคนซื้อตามหลักการแบ่งเบาภาระร่วมกัน มิใช่ทำตามอำเภอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อีกทั้งไม่มีรัฐบาลใดพอใจกับความยากลำบากของประชาชนอย่างแน่นอน ดังนั้น คนไทยควรให้กำลังใจแก่รัฐบาลเลือกตั้งในการฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจยุ่งยากในคราวนี้ มิใช่หลงเชื่อคำยุแยงอย่างขาดสติจากสื่อมวลชนและพรรคฝ่ายค้านซึ่งหวังทำลายล้างศัตรูทางการเมืองหรือไม่ชอบฝ่ายที่ไม่นอบน้อมกับสื่อทั้งหลาย

ผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ต่างต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำพาเรือเมืองไทยฝ่ามรสุมเศรษฐกิจโลกไปให้ได้ กลุ่มผู้นำกระทรวงมีมากกว่า 30 คนเท่ากับมีหลายมือ หลายสมอง หลายปัญญา ไม่จำเป็นต้องมุ่งมั่นจะยุ่งกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียว ประเทศนี้มีสารพัดปัญหาทางสังคมหรือการเมืองที่รอการแก้ไขอยู่ จึงควรเอาใจใส่ต่อภารกิจของตนซึ่งส่งผลดีต่อคนไทย ส่วนปัญหาเศรษฐกิจให้เป็นหน้าที่ของผู้นำกระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องทำงานไป ทั้งนี้ ผู้นำรัฐบาลแม้จะมีแค่สองมือ แต่สามารถดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยผ่านการทำงานของคณะรัฐมนตรีได้ เมื่อมีปัญหาการเมืองเกิดขึ้นและส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลเนื่องจากคนบางกลุ่มมุ่งใช้บางมาตราของรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือทำลายล้มล้างนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกัน ย่อมสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเวลาเดียวกันและต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่อนุญาตให้ทำได้ด้วย เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายและทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นต้น ส่วนคนไทยต้องเปิดใจกว้าง ตากว้าง หูกว้าง ต่อความเห็นแตกต่างหรือเห็นพ้องต้องกัน เคารพสิทธิ์ของตัวแทนประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งในการเสนอกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเก่า แล้วใช้สติคิดพิจารณาเหตุผลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ก่อนจะตัดสินใจเชื่อฟังคำยุแยงให้ขับไล่หรือให้กำลังใจรัฐบาล รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดอยู่ในสัจธรรมของศาสนาพุทธ คือ ความไม่แน่นอน รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนประชาชนเข้าชื่อขอเปลี่ยนและถ้าใช้วิธีการนอกระบบ คือ การปฏิวัติล้มล้างมัน ล้วนจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เวลาที่ผ่านมาแสดงชัดว่า รัฐธรรมนูญอยู่ในวัฏจักรของความไม่แน่นอนและเป็นไปตามกาลสมัย ย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอ มิควรยึดมั่นถือมั่นว่าแตะต้องมิได้ คนไทยจะเป็นเหยื่อสำหรับสื่อมวลชนในการจ่ายเงินซื้อข่าวมันส์หรือนักการเมืองฝ่ายค้านที่จ้องแย่งเก้าอี้ผู้นำหรือคณะปฏิวัติรุ่นใหม่ที่รอคอยเสียงเรียกร้องจากคนไทยสักหนึ่งคนเพื่อใช้เป็นข้ออ้างว่าทำตามคำขอร้องจากคนไทย หัวหน้ารัฐบาลสนใจหรือทำงานได้หลายมือพร้อมกัน ย่อมสร้างผลงานได้มากชิ้นในเวลาเดียวกันได้ อันแตกต่างจากคนพูดสอนคนอื่นในหลายงาน แต่ไม่สร้างผลงานสักชิ้นเพราะไม่เคยลงมือทำงานเองเลย

สื่อมวลชนไม่ควรยุแยงให้ประชาชนเกลียดชังกันหรือเกลียดรัฐบาล แม้จะไม่เป็นกลางตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ก็อาจทำได้อย่างเปิดเผยและไม่ขัดต่อระบอบประชาธิปไตย ดังเช่นที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของสหรัฐประกาศตัวในหน้าหนึ่งว่า จะสนับสนุนนางฮิลารี่ คลินตัน ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด จากนั้นเขาเขียนเชียร์เธออย่างเปิดเผย ก็ไม่มีคนใดว่ากล่าว เพราะเขาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนแล้ว สื่อมวลชนไทยไม่ควรกระทำตนแอบแฝงอาศัยหน้ากระดาษหรือหน้าปัทม์วิทยุหรือทีวีเพื่อทำร้ายผู้อื่นหรือรัฐบาล แต่ควรประกาศตนอย่างกล้าหาญต่อคนไทยว่า สื่อของตนสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือคณะปฏิวัติ คนไทยจะใช้วิจารณญาณเองว่าสนับสนุนสื่อนั้นหรือไม่ ถ้าสื่อมวลชนเข้าใจและยึดหลักปกครองประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คงไม่ถูกคณะปฏิวัติควบคุมและไม่กล้าประกาศตนปฏิเสธระบอบเผด็จการตามที่ผ่านมากว่าหนึ่งปี ทั้งนี้เพราะพวกเขายึดมั่นในหลักเศรษฐกิจขององค์กรต้องคงอยู่ ปล่อยวางหลักการไว้ก่อน จึงไม่มีหนังสือพิมพ์สักฉบับคัดค้านการปฏิวัติและใช้วิธีนิ่งเฉยแทน ขณะที่คนไทยหรือนักวิชาการหลายคนแสดงการต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยตามกำลังความสามารถของเขาเอง เราต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับมักคุ้มครองความเป็นอิสระของสื่อมวลชนไว้ การประกาศตนเข้าข้างฝ่ายใด จึงไม่ใช่ความผิดและเป็นการกระทำน่าสรรเสริญในระบอบประชาธิปไตย แทนที่จะซ่อนแฝงเจตนารมณ์ไม่ดีไว้ใต้หน้ากากจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อและหวังยอดขายให้สูงไว้เป็นหลัก ทัศนคติในกลุ่มสื่อมวลชนไทยควรศึกษาจากต่างประเทศแล้วนำปรับใช้ให้เหมาะสมได้แล้วเพราะคนไทยมีสติปัญญาและความรู้สูงกว่าอดีตมาก ย่อมรู้ทันและยอมรับกฎใหม่นี้ได้ไม่ยากว่า มันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากลที่สื่อมวลชนจะแสดงความเห็นของตนได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับประชาชน ทั้งนี้ต้องมิใช่เป็นการยุแหย่ให้คนทะเลาะกันและไม่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของผู้อื่นด้วย

 

***************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s