เหตุหย่าตามกฎหมาย ข้อ 1

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 บัญญัติว่า เหตุหย่า มีดังต่อไปนี้

1.  สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้ หรือ มีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ

 

 

 

คำอธิบาย         การหย่าตามกฎหมายทำได้ 2 วิธี คือ โดยความยินยอมของคู่สมรสและไปจดทะเบียนหย่า กับ โดยคำพิพากษาของศาลซึ่งต้องมีพฤติกรรมเข้าเหตุหย่าที่กฎหมายกำหนด จึงสามารถฟ้องหย่าได้ ถือเป็นข้อจำกัดการหย่าอย่างหนึ่ง  เหตุหย่า ข้อ 1 เป็นเหตุหย่าที่ใช้อ้างกันมากที่สุด คือ การเลี้ยงดูหญิงหรือชายอื่น เป็นชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ ข้อนี้มีการแก้ไขใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2550 เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเหตุหย่าของชายหญิง โดยไม่ว่าสามีหรือภริยาเลี้ยงดูยกย่อง เป็นชู้ มีชู้ หรือ เที่ยวโสเภณีชายหรือหญิงเป็นประจำ สามารถใช้เป็นเหตุหย่าได้ ข้อสังเกตสำคัญ คือ การเลี้ยงดู เป็นชู้ หรือ ร่วมประเวณี นั้นไม่จำกัดเพศ ดังนั้น คู่สมรสอาจถูกฟ้องหย่าด้วยเหตุการเป็นชู้กับชายด้วยกันหรือหญิงด้วยกันก็ได้

 

***********************

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s