คลังอาหารหรือคลังน้ำมัน

คลังอาหาร หรือ คลังน้ำมัน

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

สภาวะข้าวยาก หมากแพง ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและในทุกทวีป เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวนทำให้การเพาะปลูกที่เคยรุ่งเรืองเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้าย ผลผลิตทางเกษตรในหลายประเทศลดลงเพราะความเสียหายจากสภาพอากาศหรือโรคร้ายหรือแมลงกัดกิน ข่าวการประท้วงของประชาชนในประเทศต่างๆมีให้เห็นกันทุกวัน นอกเหนือจากข่าวน้ำมันขึ้นทุกสัปดาห์ ช่วงนี้จึงเป็นสภาพอาหารขาดแคลน มีราคาสูงมาก ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีราคาสูง แต่ไม่ขาดแคลน อันเกิดจากการคุมราคาให้สูงโดยเจ้าของแหล่งน้ำมันและพ่อค้าคนกลางปั่นราคากันสนุกสนาน อาหารและน้ำมันจึงมีสาเหตุแตกต่างกันอันส่งผลให้ราคาสูงและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งโลก

ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวเจ้าและส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก ถือเป็นคลังอาหารสำคัญในระดับโลกและเอเชีย แม้ทั่วโลกจะประสบปัญหาขาดอาหาร แต่คนไทยมีข้าวกินอย่างพอเพียง และมีหลายส่วนสามารถส่งจำหน่ายไปทั่วโลกได้ ทั้งนี้เพราะฝีมือของชาวนาที่ปลูกและดูแลข้าวได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนเยี่ยงเดียวกับทั่วโลก แต่มีผลกระทบต่อไทยไม่มากนักเพราะชาวนาไทยมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงดีโดยรัฐบาลช่วยจัดสรรน้ำและให้คำแนะนำเป็นระยะ ความเสียหายไม่มากนัก ผลผลิตข้าวสะสมจึงมีมากในวันนี้ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่กำลังขาดแคลนข้าวอย่างหนัก อีกทั้งการบริหารจัดการปริมาณข้าวในประเทศทำได้ดีพอควร ณ วันนี้ที่ราคาข้าวในตลาดโลกสูง ข้าวไทยจึงมีค่าดั่งทองและมากกว่าน้ำมันดิบ เพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหาร มิใช่น้ำมันดิบ

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ดี ดินอุดมสมบูรณ์ น้ำมาจากป่าธรรมชาติในไทย มิใช่ต้องรอน้ำไหลมาจากป่าเพื่อนบ้านเพียงอย่างเดียวหรือไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง คนไทยมีชีวิตและจิตวิญญาณใกล้ชิดกับการเกษตรมาแต่ดึกดำบรรพ์และสืบทอดพรสวรรค์กันมาหลายชั่วคน ข้าวไทยมีการพัฒนาพันธุ์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี แม้แต่ผลไม้หรือพืชเกษตรหลายอย่างของต่างประเทศหากนำมาปลูกในไทยก็สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณสูงด้วยฝีมือของเกษตรกรไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ยางพารา กล้วยไม้ มันสำปะหลัง และอื่นๆ เรากลายเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นของโลกในหลายสินค้า ความแตกต่างที่สร้างความฉงนใจแก่คนทั้งโลก คือ เจ้าของแหล่งผลิตอาหารของโลกอย่างไทยและบางประเทศกลับไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าเกษตรได้ ส่วนลูกค้าเป็นผู้ให้ราคาซื้อตามใจชอบ ทำให้หลายปีที่ผ่านมาไทยและหลายประเทศต้องพบภาวะตกต่ำในราคาสินค้าเกษตรเพราะถูกกดราคาลง หากพิจารณาให้ลึกซึ้งและเปรียบเทียบกับกลุ่มโอเปคซึ่งกำหนดราคาขายน้ำมันได้ตามดุลพินิจของสมาชิก แต่ประเทศกลุ่มเกษตรกรรมไม่มีการรวมตัวกันแน่นเท่ากับกลุ่มโอเปคทำให้ราคาซื้อขายกระจัดกระจายและแย่งชิงตลาดกันเอง กลุ่มผู้ซื้อฉวยโอกาสเป็นคนกำหนดราคาซื้อฝ่ายเดียว กลไกตลาดจึงไม่สมดุลย์โดยปริยาย ผลประโยชน์ที่ควรเป็นของประเทศเกษตรกรรมจากความเหนื่อยยากของผู้ผลิตก็ผันไปอยู่กับประเทศลูกค้าเป็นหลัก คือ ซื้อของราคาถูก คุณภาพดี แต่ผู้ผลิตเอารายได้นี้ไปซื้อน้ำมันราคาแพงขึ้นโดยไม่มีทางเลือก

ผืนดินของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะในการเพาะปลูกพืชพรรณมากกว่าการขุดหาน้ำมันเพราะความอ่อนวัยของแผ่นดินที่แตกต่างจากประเทศในตะวันออกกลาง แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยภาวะเชื้อเพลิงของไทยได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรดัดแปลงเป็นเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันดิบอย่างเดียว การมองหาจุดยืนเหมาะสมกับคนไทยและการใช้แผ่นดินไทยทำมาหาประโยชน์หรือรายได้เข้าประเทศเพื่อสร้างความสุขและคนไทย คือ คนไทยมีพรสวรรค์ในการปลูกดูแลพืชพรรณ แผ่นดินสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกพืชอาหาร หัวใจสำคัญของมนุษย์ คือ การกินอาหาร ถ้าขาดอาหาร มนุษย์มีสิทธิ์ตายได้ แต่ขาดน้ำมัน คนยังเลี่ยงไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนกัน  เช่น พลังนิวเคลียร์ พลังน้ำ พลังลม เชื้อเพลิงผสมพิเศษ เป็นต้น ดังนั้น วิธีกุมชะตาชีวิตมนุษย์ไว้ นอกเหนือจากอากาศแล้ว ก็คือ น้ำกับอาหาร ผู้ใดครองแหล่งน้ำกับแหล่งอาหารได้ คือ มหาอำนาจตัวจริง จีนกับอินเดียจึงเป็นที่กล่าวขานกันมากว่า จะเป็นมหาอำนาจยุคใหม่ของโลก เพราะเป็นเจ้าของแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของตัวเอง และมหาสงครามครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นจากการแย่งเป็นเจ้าของปัจจัยสำคัญของมนุษย์ ประเทศไทยจึงควรใช้ศักยภาพพื้นฐานของแผ่นดินและบุคลากรเพื่อเป็นแหล่งอาหารของโลกมากกว่าขุดแผ่นดินหาน้ำมัน โดยพัฒนาพืชเกษตรให้เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิงได้ จักส่งเสริมให้ราคาผลผลิตเกษตรสูงขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากมีจุดประสงค์ใช้สอยเพิ่มขึ้นจากการเป็นแค่อาหารก็สามารถทำเป็นเชื้อเพลิงได้

น้ำมันเกิดขึ้นจากการสะสมของซากพืชซากสัตว์นับล้านล้านปี จึงแปรสภาพเป็นน้ำมันอยู่ใต้ผืนทรายในบางประเทศของโลกและมีจำนวนจำกัด มันจะหมดไปจากโลกในวันหนึ่งอย่างแน่นอน หากจะรอให้มีน้ำมันใหม่ขึ้นอีกก็ต้องใช้เวลาสะสมอีกหลายล้านปี ปัจจุบันนี้หลายประเทศจึงมองหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในผืนดินหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนน้ำมันซึ่งกำลังหมดลงไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้ามกับผืนดินที่สร้างพืชอาหารเลี้ยงมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไม่จำกัดเวลาและปริมาณ ขอเพียงมนุษย์ใช้สติปัญญาและแรงงานเพื่อรักษากับหาประโยชน์จากดินอย่างเหมาะสมและรู้คุณค่า ผืนดินก็ตอบแทนมนุษย์ด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างไม่มีสิ้นสุด ดังนั้น การรู้จักคุณค่าของผืนดินและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของประเทศที่มีแหล่งเพาะปลูกพืชอาหารที่อุดมสมบูรณ์น่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ กอปรกับภูมิปัญญาของคนไทยที่สามารถสร้างสรรค์พันธุ์พืชและเพาะปลูกได้อย่างดีเยี่ยมมานานหลายร้อยปี เราจึงเป็นตลาดข้าวอันดับหนึ่งของโลกและตลาดยางพาราหนึ่งในสามของโลกด้วยเวลาอันยาวนาน หากผู้บริหารประเทศมีวิธีจัดการน้ำ ผืนดิน และ ปุ๋ย แก่ผู้เพาะปลูกกับการพัฒนาความรู้ด้านพันธุ์พืชหรือวิธีกำจัดแมลงต่อเนื่อง เชื่อได้ว่า ประเทศไทยจะขยายการผลิตอาหารป้อนชาวโลกให้อิ่มท้องได้ไม่ยากนัก นอกจากนั้น แนวคิดด้านการรวมตัวของแหล่งผลิตอาหารในโลก เช่น จีน อินเดีย ไทย เวียดนาม มาเลเซีย พม่า ลาว เขมร เป็นต้น ส่วนอินโดนีเซียมีแหล่งน้ำมันจำนวนมากและผลิตปุ๋ยได้สูงกับราคาไม่แพงให้ความร่วมมือในการป้อนพลังงานและปุ๋ยแก่แหล่งผลิตอาหารของเอเชีย มันจะสร้างความเข้มแข็งและเกื้อกูลกันระหว่างชาติเอเชียอันส่งผลให้เจ้าของแหล่งอาหารโลกมีอิทธิพลสูงขึ้นและกลายเป็นผู้กำหนดราคาผลผลิตการเกษตรด้วยตัวเอง แทนที่จะอยู่ในมือของผู้ซื้อเหมือนที่เป็นอยู่ในวันนี้ ขอเพียงมีความสามัคคี การรู้จักแบ่งปัน ความถ่อมตน ความไม่เอารัดเอาเปรียบในกลุ่มชาติเอเชีย เชื่อว่าแหล่งอาหารโลกของชาติเอเชียจะมีความเข้มแข็งไม่แตกต่างจากชาติอาหรับเจ้าของแหล่งน้ำมันดิบใหญ่ของโลก ซึ่งประเทศลูกค้าต้องให้ความเกรงใจกัน ณ เวลานี้จะเห็นผลกระทบของการขาดแคลนอาหารในหลายประเทศเปรียบเทียบกับภาวะน้ำมันแพงแล้วว่า อาหารมีความสำคัญมากขนาดสามารถขับไล่ผู้นำประเทศที่ไร้ความสามารถในการหาอาหารป้อนประชากรไม่ได้หรือทำงานล่าช้า ประเทศไทยควรทบทวนบทบาทเหมาะสมของตนอีกครั้งว่า ควรใช้ผืนดินปลูกพืชอาหารหรือขุดดินหาน้ำมันทำให้ผืนดินเสียหาย แล้วเร่งปรับปรุงระบบจัดการน้ำ การใช้ที่ดิน ราคาปุ๋ยที่เป็นธรรม ควบคุมราคาซื้อขายผลผลิตการเกษตรให้เหมาะสม ทูตพาณิชย์ต้องทำงานหนักขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ที่ต้องการอาหารซึ่งมีอยู่ทั่วโลก โดยต้องระลึกไว้เสมอว่า อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ทั้งโลกที่ต้องกินกันทุกคนจึงทำให้ประเทศชาติสงบสุขได้ ประเทศไทยและคนไทยถือเป็นแหล่งผลิตอาหารและคนผลิตที่สำคัญยิ่งของโลก ถ้าเราผลิตและขายอาหารได้มาก คนทั้งโลกต้องพึ่งพาอาหารจากการผลิตของไทยและชาติเอเชีย เราย่อมมีความสามารถซื้อน้ำมันราคาสูงหรือต่อรองให้ได้ราคาเป็นธรรมก็ได้ อีกทั้งอำนาจต่อรองในการซื้อขายสินค้าก็มีเพิ่มขึ้นเพราะคนไทยดูแลท้องของพวกเขาไว้ ข้าวอิ่มท้อง คนไทยทำมาหากินดี มีเงินทองซื้อหาข้าวของหรือน้ำมันจากที่ใดในโลกก็ได้ ขอจงภูมิใจในบรรพชนไทยที่ปกป้องรักษาแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ผืนนี้เพื่อคนไทย หน้าที่ของคนรุ่นต่อมา คือ ปกป้องรักษาพัฒนาผืนดินให้อุดมสมบูรณ์สืบเนื่องต่อไปเพื่อคนไทยรุ่นหลังด้วยสติปัญญาและความรักผืนดินแห่งนี้ซึ่งมีนามว่า ประเทศไทย

 

*************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s