รู้จักกับเกาหลีโบราณ

เกาหลี

 

เขียนโดย  มณีอักษร

 

ประเทศเอเชียซึ่งมีประวัติความเป็นมานานกว่าสองพันปีและมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามยาวนานและภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2540 จนเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วโลก นั่นคือ ประเทศเกาหลีใต้ ความรักสามัคคีของชนชาติเกาหลีเป็นสิ่งสำคัญในการผ่านพ้นปัญหาใหญ่ของชาติและเป็นที่หวั่นเกรงของหลายประเทศในด้านการค้าขายทุกวันนี้ สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเกาหลีใต้โดยสังเขป คือ

เมืองหลวงเก่า  คือ  เมืองแคซอง

เมืองหลวงใหม่ คือ  เมืองฮันยาง หรือ กรุงโซล ในปัจจุบันนี้ กษัตริย์ผู้ย้ายเมืองหลวงเก่ามาที่ใหม่แห่งนี้ คือ กษัตริย์แทโจ หรือชื่อเดิมก่อนการยึดอำนาจจากกษัตริย์คงยาง แห่งราชวงศ์โค-รยอ ในปี ค.ศ. 1392 คือ นายพลลี ซอง-กเย

อักษรฮันกึล (แปลว่าอักษรของชาวฮั่นหรือชาวเกาหลี)  เป็นอักษรที่ชาวเกาหลีใช้สืบเนื่องถึงปัจจุบัน นักปราชญ์เกาหลีเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1446 รัชสมัยกษัตริย์เซจง ราชวงศ์โชซอน

องค์ประกอบของอักษรฮันกึล มี  พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว พยัญชนะซ้อน 5 ตัว สระเดี่ยว 8 ตัว สระประสม 13 ตัว ไม่มีรูปวรรณยุกต์

ข้อสังเกตของภาษา คือ ภาษาเกาหลีมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาญี่ปุ่นที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ แล้วยังนำอักษรจีนมาใช้จำนวนมาก โดยออกเสียงเป็นภาษาเกาหลี แต่คงความหมายเดิมของจีนไว้

การเขียนชื่อคนเกาหลี  ต้องเขียนชื่อสกุลนำหน้า และชื่อตนเองตามหลัง

การยึดครองด้วยกองทัพญี่ปุ่น  เริ่มต้นในสมัย ฮิเดโยชิ ผู้สำเร็จราชการแทนจักรพรรดิญี่ปุ่น ส่งกองทัพยึดเกาหลีเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1592 และมีการต่อสู้ของชาวเกาหลีแลกกับอิสรภาพสลับไปมาเป็นระยะ

เวลาสุดท้ายของอิสรภาพที่เกาหลีต้องกลายเป็นเมืองขึ้นถาวรของญี่ปุ่นและยกเลิกระบอบกษัตริย์ตลอดกาล คือ ตั้งแต่ประมาณปีค.ศ. 1910 1945

กษัตริย์องค์สุดท้ายของเกาหลี คือ กษัตริย์ซุนจง ครองราชย์ระหว่างปีค.ศ. 1907 1910

ลักษณะนิสัยของชาวเกาหลี คือ รักชาติ ขยัน อดทน ชอบการเรียนรู้ ฉลาด

ความภาคภูมิใจของชาวเกาหลี คือ การมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองและรักษาได้อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งมีอักษรฮันกึลใช้เป็นของตนเอง

 

**************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s