ห้ามใช้มือถือขณะขับรถ

พระราชบัญญัติจราจรทางบกแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่า ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ  ยกเว้นการใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ มิฉะนั้น จะมีโทษปรับตั้งแต่ 400 1000 บาท

 

 

คำอธิบาย

 

 

หลังจากศึกษาอุบัติเหตุบนท้องถนนมานานปีพบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสาเหตุหลักในการทำลายสมาธิและการตัดสินใจเชื่องช้าระหว่างขับรถซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก จึงมีการห้ามใช้โทรศัพท์ประเภทนี้ระหว่างขับรถในประเทศตะวันตกหรือบางประเทศในเอเชียกันแล้ว มันเป็นครั้งแรกในไทยที่กำหนดข้อห้ามและบทลงโทษเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคนขับรถและประชาชน โดยห้ามการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างขับรถ ยกเว้นกรณีใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อการสนทนาได้ โดยกฎหมายข้อนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป โทษปรับค่อนข้างสูง แต่ยังต่ำเมื่อเทียบกับค่าชีวิตมนุษย์ที่ต้องสูญเสียชีวิตหรือพิการจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างขับรถ ขอให้ผู้ขับรถที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือชอบใช้มันระหว่างขับมีความรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและพึงระวังตนไว้ก่อนจะถูกลงโทษทางอาญาให้เป็นที่อับอายขายหน้าแก่ครอบครัวและสังคมที่ทำลายชีวิตของคนอื่น รวมทั้งสร้างบาปแก่ตนเองจากความมักง่ายทั้งที่กฎหมายเปิดทางใช้มันขณะขับรถไว้แล้ว ข้อกฎหมายนี้ไม่รวมถึงคนนั่งในรถ คนนั่งเบาะหน้าที่ไม่ใช่คนขับรถจึงสามารถใช้มือถือได้

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s