อาวุธของนายกรัฐมนตรี

อาวุธของนายกรัฐมนตรี

 

เขียนโดย  แก้วมณี

 

การถ่วงดุลอำนาจ เป็นเรื่องสำคัญในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจผู้นำรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งส่งผลให้ต้องพ้นจากการบริหารประเทศทันที ขณะเดียวกันก็ให้อำนาจเฉพาะตัวแก่นายกรัฐมนตรีในการยุบสภา ถือเป็นอาวุธสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำแหน่งและให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือตัดสินใจเลือกรัฐบาลใหม่ได้ ผู้นำหลายรัฐบาลในอดีตใช้การยุบสภาเป็นดาบอาญาสิทธิ์หลายครั้ง โดยเฉพาะในยุคบริหารของท่านนายกฯเปรม ซึ่งรัฐธรรมนูญยินยอมให้นายกฯมาจากคนนอกได้ จึงมีการใช้ดาบเล่มนี้บ่อยครั้งเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลมีทีท่าไม่น่าวางใจ เพื่อให้ทุกคนกลับไปเลือกตั้งและประชาชนตัดสินใจใหม่ ท่านนายกฯบรรหารไม่พอใจการข่มขู่จากเพื่อนและพรรคร่วมรัฐบาลให้สละตำแหน่งผู้นำรัฐบาลจากการอภิปรายประวัติครอบครัวของท่านด้วยความเท็จ ท่านเลือกประกาศยุบสภาฯ แทนที่จะสละตำแหน่งสำคัญให้เพื่อนอำมหิตกลุ่มนั้น เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน ท่านนายกฯชวนยุบสภาเพราะการอภิปรายที่ดิน สปก. หรือ พรรคฝ่ายค้านลาออกกลางสภา ท่านนายกฯทักษิณประกาศยุบสภาฯเมื่อเห็นมีความวุ่นวายในสังคมอันมาจากข้อกล่าวหานอกสภา จึงคืนอำนาจการตัดสินใจแก่ประชาชนเพื่อเลือกตั้งใหม่

การเลือกตั้งทุกครั้งแต่ละพรรคต้องหาเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งมีจำนวนสูงมากขึ้นเรื่อยๆ แม้กฎหมายยอมให้รับเงินบริจาคได้ แต่รายรับประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของบริษัทห้างร้านหรือบุคคลทั่วไปจะศรัทธาต่อพรรคการเมืองมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างที่เห็นได้ในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 นั้นพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้รับเงินบริจาคน้อยกว่าพรรคฝ่ายค้านหลายเท่าตัว ชัยชนะในสนามเลือกตั้งมาจากพลังศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยนั้นรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่อยู่ครบวาระ แต่ถูกปฏิวัติหรือยุบสภาเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงรัฐบาลเดียวที่สามารถอยู่ครบวาระสี่ปีในการบริหารประเทศ คือ รัฐบาลของท่านนายกฯทักษิณ ซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการเมืองอย่างมากจากการเป็นพรรคเดี่ยวและพลังศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารประเทศ มันชี้ให้เห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถมีพรรคการเมืองน้อยพรรค แต่แข็งแกร่งเพื่อบริหารประเทศได้ อันเป็นการทำลายความเชื่อโบราณว่า เมืองไทยจะมีเพียงรัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพเพราะขาดความสามัคคีและทำงานเป็นหมู่คณะไม่เป็น หากพิจารณาทบทวนการเมืองในอดีตจะพบว่า วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเขียนไว้ส่งเสริมให้การเมืองไทยอ่อนแอโดยเน้นให้เกิดรัฐบาลผสมเป็นหลัก และ ขาดผู้นำที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวอย่างแท้จริงในการบริหารประเทศทำให้ไม่อาจเป็นจุดรวมความศรัทธาของนักการเมืองและประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ บุคลิกความเป็นผู้นำทางสังคมอย่างแท้จริงในผู้นำไทยแทบไม่เคยมีให้เห็นเลย จึงทำให้หลายคนไม่คาดคิดมาก่อนว่า จะได้เห็นพรรคเดี่ยวบริหารประเทศไทยได้

ก่อนและหลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 เป็นที่รู้กันดีในหมู่ประชาชนว่า ผู้ไม่หวังดีต่อชาติหรือผู้มากบารมีที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติทำลายระบอบประชาธิปไตยไม่พอใจผลเลือกตั้งที่พรรคซึ่งตนหนุนหลังพ่ายแพ้หมดรูป และผู้นำรัฐบาลเลือกตั้งเคยออกมาเตือนแล้วว่า กลุ่มผู้ไม่หวังดีและผู้มากบารมียังไม่ยอมถอดใจและไม่ปล่อยให้รัฐบาลทำงานได้ จึงเริ่มเคลื่อนไหวด้วยการใช้กฎหมายที่พวกตนบัญญัติไว้และชี้นำบังคับหรือแทรกซึมกระบวนการยุติธรรมเพื่อยุบพรรคเสียงข้างมากให้สำเร็จเพื่อหวังล้างความอับอายจากสนามเลือกตั้ง แล้วนำอำนาจบริหารประเทศไปส่งมอบให้พรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนและพร้อมจะเชื่อฟังคำสั่งกลุ่มของตน แผนทำลายล้างศัตรูยังดำเนินต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด หากการยุบพรรคเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะเป็นสัญญาณเตือนให้พรรคเสียงข้างมากว่า ไม่มีวันหนีพ้นดุลพินิจภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติอีกแล้ว มันอาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้นำรัฐบาลซึ่งมีประสบการณ์สูงต้องเลือกใช้ดาบอาญาสิทธิ์เยี่ยงเดียวกับที่อดีตผู้นำเคยใช้ได้ผลตลอดมา คือ การยุบสภา เพื่อขัดขวางความปรารถนาของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติที่จะให้พรรคของตนสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อไปอย่างง่ายดาย อันเป็นสิ่งที่อดีตนายกฯบรรหารเคยใช้ตอบโต้เพื่อนและพรรคร่วมรัฐบาลที่บีบคั้นให้สละตำแหน่งมาแล้ว

การยุบสภา เป็นดาบอาญาสิทธิ์ที่กฎหมายมอบให้นายกรัฐมนตรีใช้ร่วมกับการบริหารประเทศโดยอาจใช้เพราะเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลส่วนตัวก็ได้ จึงเป็นความชอบด้วยกฎหมายที่ผู้นำรัฐบาลจะใช้ดาบเล่มนี้เพื่อทำลายความหวัง ความฝัน ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติซึ่งยังยึดถืออัตตาและความแค้นส่วนบุคคลไว้แน่น แล้วมอบคืนอำนาจตัดสินใจไปสู่ประชาชนก่อนที่พรรคของเขาและอีกหลายชีวิตจะถูกกำจัดโดยอำนาจมืดที่ไม่ให้เกียรติแก่คนไทยและใช้กฎหมายเป็นโล่ปกป้องเจตนาแอบแฝงชั่วร้ายต่อศัตรูการเมืองและคนไทย การเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ยิ่งเลือกบ่อยเท่าไร จะทำให้สนามเลือกตั้งบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะผู้สนับสนุนทุกฝ่ายมีกำลังเงินลดลง แม้แต่กลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติก็ต้องหาเงินทุนไปสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายตน บริษัทห้างร้านหรือบุคคลทั่วไปที่ประจักษ์แก่สายตาและความรับรู้ต่อพฤติกรรมของพวกเขาย่อมเกิดความไม่วางใจที่พรรคการเมืองจะถูกกลุ่มนี้ครอบงำไว้ อันเป็นการขาดเสถียรภาพแท้จริงของพรรคหุ่นเชิด แล้วไม่กล้าลงทุนต่อไปเพราะเกรงจะกลายเป็นงูเห่าที่หันมากัดพวกเขาได้เมื่อกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติครองอำนาจในบ้านเมือง จึงเลือกจะวางเฉยปล่อยให้เล่นเกมการเมืองไปจนกว่าจะอ่อนแรง ส่วนประเทศชาติและคนไทยก็เป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง ดังนั้น การดับฝันของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติและผู้มากบารมีนี้ คงต้องใช้อำนาจตามกฎหมายเช่นเดียวกับที่พวกเขากระทำต่อพรรคเสียงข้างมากที่ได้รับมติจากคนไทยส่วนใหญ่ให้บริหารประเทศอย่างถูกต้องและชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่คณะปฏิวัติและผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติร่างขึ้นด้วยตัวเอง คือ การยุบสภา ก่อนที่จะถูกพวกนั้นทำลายล้างหรือกำจัด เพื่อคืนอำนาจแก่คนไทยตัดสินใจอีกครั้งและคะแนนเสียงจะเป็นคำเตือนถึงกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติโดยตรงให้พวกเขาเคารพเสียงประชาชนมากขึ้น คนไทยไม่ควรกลัวเกรงการเลือกตั้งใหม่ ถ้าดาบเล่มนี้จะดับฝันของคนไม่รักชาติกลุ่มนี้และให้พวกเขากลับไปลำบากหาเสียงอีก คนไทยบางส่วนจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการเลือกตั้งใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องแจกจ่ายทุกอย่างเพื่อแลกชัยชนะล้างอายให้สำเร็จ

ทุกรัฐบาลในอดีตล้วนใช้ดาบอาญาสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาสภาพสั่นคลอนเสถียรภาพมาแล้วทั้งสิ้น เหตุผลทางการเมืองในการยุบสภาที่รัฐบาลนำไปใช้ คือ การลงโทษพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่เชื่อฟังหรืออยู่ในคำสั่งของผู้นำที่มาจากสายทหารในสมัยที่รัฐธรรมนูญยอมให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี การยุบสภาจึงถูกใช้เป็นอำนาจต่อรองของผู้นำคนนอก หนีการอภิปรายอมที่ดิน สปก. ใช้ดัดหลังเพื่อนหรือพรรคร่วมรัฐบาลที่ข่มขู่ให้สละตำแหน่งให้ตนและพรรคพวกหลังจากถูกอภิปรายบรรพชน เมื่อสังคมวุ่นวายและก่อกวนการทำงานของรัฐบาลอย่างหนัก แต่ละยุคสมัยล้วนมีเหตุผลเฉพาะเวลาที่ผู้นำจะเลือกการยุบสภาเพื่อยุติปัญหาหรือกำจัดอุปสรรคการทำงานด้วยการให้ประชาชนมีสิทธิตัดสินใจเลือกผู้แทนหรือรัฐบาลใหม่ นั่นคือ ประชาชนจะเป็นผู้แก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์ของประชาชนโดยแท้ วิธีส่งคำเตือนหรือกำจัดผู้ไม่หวังดีต่อชาติตามครรลองของกฎหมาย คือ การเลือกตั้งภายใต้กฎระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังเช่นผลการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 ซึ่งประชาชนให้คำตอบแก่คณะปฏิวัติแล้วว่าต้องการให้ฝ่ายใดบริหารประเทศ ถ้ากลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติไม่พอใจและอยากให้เลือกตั้งใหม่ ประชาชนอาจใช้สิทธิทางกฎหมายด้วยการเลือกตั้งเพื่อบอกย้ำเตือนเจตนารมณ์ไปจนกว่าพวกเขาจะหมดแรงทุนทรัพย์ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่มีความยั่งยืนเท่าเจตนารมณ์ของประชากร 63 ล้านคนอย่างแน่นอนเพราะไม่มีต้นทุนเป็นตัวเงิน แค่ใช้หัวใจประชาธิปไตยและเดินเท้าเข้าคูหาเลือกตั้งตามกฎหมายเท่านั้น ถ้าดาบอาญาสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีใช้อย่างเหมาะสมและสมกาลเวลา จะดับฝันของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติและต้องการรักษาประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวกไว้จึงจ้องแย่งชิงอำนาจจากรัฐบาลเลือกตั้งโดยประชาชนด้วยการใช้อิทธิพลมืดข่มขู่ บังคับ ให้ผู้เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่ยุบพรรคศัตรูการเมืองและกำจัดบุคลากรมีความสามารถหรือเป็นความหวังของบ้านเมืองเพื่อสนองกิเลสตัณหาและการล้างแค้นล้างอายส่วนตัว ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกและลามถึงปากท้องของคนไทยแล้ว แต่พวกเขาสนใจเพียงการแย่งชิงอำนาจการเมืองเพราะหลายคนมีเงินเดือนนับแสนบาทจากงบประมาณแผ่นดิน สวัสดิการรัฐตลอดชีวิต ทรัพย์สินส่วนตัวสูงค่ามีมากมาย จึงมองไม่เห็นความทุกข์ยากของประชาชนทุกชนชั้น นายกรัฐมนตรีคือตัวแทนของประชาชนมีสิทธิ์จะใช้ดาบอาญาสิทธิ์เล่มเดียวในมือ คือ การยุบสภา เพื่อปกป้องประชาธิปไตยของแท้ไว้จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติที่แขวนป้ายในคอว่ารักประชาธิปไตย แต่ซ่อนหัวใจเผด็จการเพื่อหลอกคนไทย แล้วกำลังสร้างเหตุผลชักนำให้เกิดการปฏิวัติและนำพาประเทศเข้าสู่มุมมืดอีกครั้ง คนไทยหัวใจประชาธิปไตยแท้จริงเท่านั้นที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยตามระบอบประชาธิปไตยได้ด้วยการใช้สิทธิที่กฎหมายมอบไว้โดยสงบและเปิดเผย

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s