พันธมิตรข่มขู่คนไทย

พันธมิตร ติดป้ายประชาธิปไตย  ข่มขู่คนไทย

เขียนโดย  แก้วมณี

 

ผลการเลือกตั้งและการแต่งตั้งผู้นำประเทศไทยผ่านพ้นไปไม่นาน การรอคอยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ได้ยุติลงเมื่อประกาศรายชื่อทีมบริหารประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ข่าวหนึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทันใดเมื่อกลุ่มนักประท้วงข้างถนนที่เป็นชนวนเหตุความตกต่ำทางเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 แถลงข่าวเชิญชวนคนไทยร่วมประท้วงรัฐบาลจากการเลือกตั้งของคนไทยด้วยสาเหตุว่าเป็นตัวแทนอำนาจเก่า แล้วข่มขู่เสริมท้ายว่าจะเล่นงานผู้นำและรัฐบาลเหมือนที่เคยทำกับรัฐบาลเดิม ถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเขา

กลุ่มพันธมิตรติดป้ายส่งเสริมประชาธิปไตยเคยก่อหวอดสร้างความปั่นป่วนให้สังคมและทำลายระบบเศรษฐกิจไทย เชิญชวนกลางเวทีให้มีการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลและระบบประชาธิปไตยของไทยมาแล้ว มันประกอบขึ้นจากกลุ่มคนที่ไม่เคยเดือดร้อนใจด้านทำมาหากินเลย เช่น คนล้มละลายที่มีเงินทุนเที่ยวเมืองจีนหรือต่างประเทศปีละหลายครั้ง ข้าราชการประจำที่ไม่มีใครไล่ออกได้ เลื่อนหนึ่งขั้นทุกปีแม้ไม่มีผลงาน มีเงินเดือนและสวัสดิการเหนือชาวบ้าน เป็นต้น พวกเขามีเวลามากมายในการนั่งแถลงข่าวทุกวันได้อย่างไม่ต้องอนาทรร้อนใจกับปากท้อง ขณะที่ชาวบ้านทำมาหากินฝืดเคืองหนักขึ้น เมื่อคณะปฏิวัติเข้ายึดอำนาจบริหารประเทศไว้ กลุ่มนี้ติดป้ายส่งเสริมประชาธิปไตยแต่กลับนิ่งเฉย แล้วยังแถลงข่าวสนับสนุนการปฏิวัติอีก ขณะที่กลุ่มต่อต้านเผด็จการหลายกลุ่ม หลายคน แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านและไม่ส่งเสริมการปฏิวัติด้วยการประท้วงในที่สาธารณะอย่างสงบและเปิดเผย นักวิชาการบางคนได้รับเชิญให้ทำงานบริหารบ้านเมืองก็ปฏิเสธความร่วมมือเพราะรังเกียจการปฏิวัติ ส่วนคนในกลุ่มพันธมิตรต่างได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น สมาชิกสภานิติบัญญัติ และองค์กรต่างๆ  ได้รับเงินเดือนและตำแหน่งมีเกียรติขึ้นทันตาเป็นการตอบแทนจากคณะปฏิวัติ

สิ่งที่สมาชิกกลุ่มพันธมิตรดังกล่าวทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของคณะปฏิวัติและเพิ่งรับทราบกันมา คือ การสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ยกเว้นการตรวจสอบสถานะการเงินของผู้นำองค์กรอิสระ ผู้นำทางทหารทุกเหล่าทัพ ขณะที่พวกเขาใช้ข้ออ้างต่อต้านรัฐบาลเดิมที่มาจากการเลือกตั้งว่า ไม่โปร่งใสทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน แต่กลับออกกฎระเบียบอนุญาตให้ปิดบังสถานะการเงินของบุคคลระดับชั้นนำในองค์กรรัฐซึ่งสามารถรับผลประโยชน์นอกระบบได้สบายใจและถูกกฎหมายด้วย นอกจากนั้นระหว่างการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งตนร่างขึ้น กลุ่มนี้ก็ออกมาข่มขู่คนไทยเป็นระยะว่า ถ้าเลือกพรรคการเมืองที่ชอบนโยบายของรัฐบาลเดิม จะต้องเจอการประท้วงใหญ่ขับไล่จากพวกเขาแน่นอน  ด้วยจิตใจแน่วแน่ของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่แก้ไขอุปสรรคทางเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด พวกเขารวมใจกันเลือกพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายพัฒนาประเทศ แก้ไขเศรษฐกิจและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คัดพรรคการเมืองตัวแทนคณะปฏิวัติออกไปจากเวทีการเมือง ทั้งที่คณะปฏิวัติพยายามทำทุกวิถีทางในการสกัดกั้นชัยชนะของพรรคที่มิใช่ฝ่ายตนเต็มที่ กลุ่มพันธมิตรออกแถลงข่าวข่มขู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถี่ขึ้นตอนใกล้วันลงคะแนนเสียง คนไทยทั้งประเทศยืนยันเจตนารมณ์เลือกพรรคการเมืองอย่างอิสระและได้รัฐบาลชุดปัจจุบันในที่สุด คณะปฏิวัติจำต้องถอยห่างไปมองอยู่ขอบเวทีตามกฎหมายที่ตนบัญญัติขึ้น แล้วปล่อยให้กลุ่มพันธมิตรข่มขู่คนไทยต่อไป

สิ่งที่คณะปฏิวัติพยายามไม่เอ่ยถึงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาและคนไทยเพิ่งรับคำยืนยันอย่างเป็นทางการว่า สหรัฐระงับสิทธิพิเศษทางการค้าและความช่วยเหลือทางทหารสำหรับเมืองไทยไว้เพราะเหตุปฏิวัติ เศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักและข้าวยากหมากแพงในสังคมไทยเพราะขายสินค้าออกยาก ขาดลูกค้า รายได้ส่งออกลดต่ำฮวบ นอกจากนั้นรัฐบาลยังขาดประสิทธิภาพในการขยายตลาดการค้าใหม่ๆเพราะขาดทักษะและวิสัยทัศน์เนื่องจากผู้บริหารหลักมาจากระบบราชการจนเกษียณ จึงขาดความกระตือรือร้นในการทำงานเชิงรุก อีกอย่างหนึ่งคือ ประเทศเพื่อนของสหรัฐต่างบอยคอตสินค้าของไทยตลอดปีที่ผ่านมาด้วย เมื่อมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งสหรัฐจึงคืนสิทธิเหล่านั้นแก่ไทยอีกครั้ง ภาวะข้าวยากหมากแพงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยล้วนมาจากผลพวงการปฏิวัติยึดเสรีภาพของคนไทยที่ต่างชาติไม่เห็นด้วยจึงพากันออกนโยบายต่อต้านเมืองไทยเพราะเกรงว่าเงินทองจากการส่งออกจะถูกผันไปอยู่ในมือของพวกปฏิวัติและทำให้การครองอำนาจสุขสบายหรืออยู่ยาวนานขึ้น ส่วนผู้บริหารในเงาการปฏิวัติต่างปิดบังข่าวสารนี้ไว้เพื่อปกป้องภาพพจน์ของฝ่ายตน กลุ่มพันธมิตรไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน กิจการล่มสลาย ประชาธิปไตยหายไปจากแผ่นดินไทย  ผู้คนอยู่ด้วยความหวาดกลัวกับอำนาจมืดของรัฐ กิจการถูกยึดครองด้วยทหารซึ่งขาดทักษะบริหารองค์กร แค่เข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือสั่งซื้ออาวุธเพื่อรับส่วนแบ่งนอกระบบ กลุ่มพันธมิตรไม่เคยออกมาตีแผ่ ข่มขู่ ตำหนิ พวกยึดอำนาจรัฐและอำนาจประชาชนสักครั้ง แต่กลับเสวยสุขในอำนาจร่วมกัน แล้วทำตัวเป็นหอกทิ่มแทงฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับคณะปฏิวัติอยู่เนืองๆ

ถ้าคนไทยพิจารณาที่มาของกลุ่มพันธมิตร การรวมตัว การแสดงออก จะมองเห็นพฤติกรรมชอบข่มขู่คนไทยบ่อยครั้ง พยายามทำกร่างต่อสาธารณชนว่าพวกเขาคือผู้ชี้นำทางปัญญาให้คนไทย รักชาติเพียงกลุ่มเดียว ความถูกต้องคือ กลุ่มพันธมิตร เท่านั้น คนไทยสมควรเดินตามคำแนะนำสั่งสอนจากพวกเขาจนใกล้จะกลายเป็นเจ้าของลัทธินอกรีตที่ติดป้ายประชาธิปไตยประดับกลุ่มไปแล้ว สิ่งที่น่าข้องใจมาก คือ แหล่งเงินทุนในการทำงานต่อสาธารณชนไม่เป็นที่เปิดเผย ทั้งที่รู้กันดีว่า ชาวบ้านทำกิจกรรมใดต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ค่าเดินทาง ค่าเช่าสถานที่ ค่าโฆษณาป่าวประกาศเรียกคนมาฟัง ถ้าจะอ้างว่าทำด้วยจิตใจ แบ่งเงินเดือนกันเอง เราก็ทราบดีว่าข้าราชการมีเงินเดือนแค่ไหน ต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ แบ่งให้ครอบครัวใช้จ่าย จะมีทางจัดงานแถลงข่าวข่มขู่คนไทยบ่อยๆได้อย่างไร ถ้ามองไปยังคนล้มละลายที่รู้กันว่าเป็นนายทุนจ่ายเงินทุกกิจกรรมของกลุ่ม คนไทยต้องคิดให้หนักว่า ตามกฎหมายนั้นคนล้มละลายจะมีทรัพย์สินส่วนตัวไม่ได้เด็ดขาด ถ้ามี จะถูกยึดไปจ่ายคืนเจ้าหนี้เพื่อความเป็นธรรม อีกอย่างหนึ่ง คนล้มละลายเป็นผู้ที่ขาดความเชื่อถือทางสังคม เหตุไฉนคนไทยบางกลุ่ม แม้จะมียศถาบรรดาศักดิ์ประดับเกียรติหรือปริญญาล้นหลามประดับกาย ยังหลงเชื่อคารมของเขาได้ มันแสดงว่าวุฒิภาวะทางการศึกษาและระดับการยับยั้งชั่งใจของคนไทยตกต่ำอย่างน่ากลัว ขณะที่เมืองไทยกำลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปท่ามกลางยุคไซเบอร์ การมีสติและปัญญาควบคู่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแยกแยะความถูกต้องและความแท้จริง หากเป็นประเทศทางตะวันตกคนล้มละลายจะไม่เป็นที่นับถือทางสังคมและขาดความน่าเชื่อถือทุกกรณี โดยเฉพาะพวกล้มแล้วรวยเพื่อลูกหลาน แต่คนล้มละลายบางคนในไทยสามารถเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มพันธมิตรเพื่อก่อกวนบ้านเมืองแล้วยังมีคนไทยบางกลุ่มเคารพนับถือขนาดยอมตายแทนได้ มันเป็นสิ่งน่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนรุ่นใหม่ในเมืองไทยยุคนี้

ถ้าต้องการให้บ้านเมืองเข้าสู่ความสงบสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า ปัญหาปากท้องของชาวบ้านได้รับการแก้ไขโดยเร็ว คนไทยจำต้องช่วยประคองรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ให้บริหารประเทศได้โดยไม่ถูกขัดขวางจากกลุ่มก่อกวนที่จะเกิดตามมาในไม่ช้าเพราะได้รับการหนุนหลังจากกลุ่มคนมากบารมีที่ไม่พอใจผลเลือกตั้งซึ่งฝ่ายตนพ่ายแพ้หมดรูปจากการลงคะแนนเสียงของคนไทยทั้งประเทศ พวกเขายังพยายามทำลายรัฐบาลในหลายวิธี องค์กรที่แอบแฝงอิทธิพลของคณะปฏิวัติไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แม้จะติดป้ายหัวใจประชาธิปไตยไว้ ย่อมเป็นอันตรายต่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยอย่างแน่นอน รัฐบาลใหม่ยังไม่ทำงาน กลุ่มสารพัดที่มีเบื้องหลังเกี่ยวพันกับการปฏิวัติออกประกาศล้มล้างเสียแล้วโดยไม่สนใจความเห็นของคนไทย ดังนั้น คนไทยจึงควรแสดงความเข้มแข็งเพื่อปกป้องปากท้องและอนาคตของตัวเองไว้เหมือนที่ร่วมกันทำในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่าสุด ซึ่งคณะปฏิวัติยังต้องยอมจำนน แล้วหันไปหาวิธีอื่นทำลายรัฐบาลใหม่ วิธีสกัดความกร่างของกลุ่มพันธมิตรติดป้ายส่งเสริมประชาธิปไตย คือ คนไทยต้องใช้เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักในการสั่งสอนพวกเขา ด้วยการพิจารณาการกระทำในอดีต การข่มขู่ช่วงเลือกตั้งและหลังตั้งรัฐบาลใหม่ คำเชิญชวนให้ทำตามคำสั่งของกลุ่มพันธมิตร เราควรใช้สติปัญญาและกำหนดเจตนารมณ์เพื่อนำพาประเทศผ่านอุปสรรคไปสู่ความอยู่ดี กินดี ของชาวบ้านส่วนรวม โดยเลือกว่า จะยอมอยู่ภายใต้การชี้นำหรืออำนาจของพวกเขาด้วยการปล่อยให้ข่มขู่คนไทยต่อไป หรือ สั่งสอนพฤติกรรมกร่างนั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญใหม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถใช้สิทธิแสดงมันได้ตามสื่อต่างๆ คนไทยจะต่อต้านพฤติกรรมกร่างของกลุ่มพันธมิตรได้โดยใช้สื่อหลายรูปแบบกล่าวตักเตือนสติก็ได้ เช่น เขียนเตือนสติหรือประจานพฤติกรรมไม่เหมาะกาลเทศะผ่านหลายเว็บบอร์ด ผ่านหนังสือพิมพ์ และอื่นๆเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขและคนไทยจะไม่ต้องถูกข่มขู่จากคนเหล่านั้นอีก ขณะที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไทยหัวใจประชาธิปไตยแท้จริงมีมากแค่ไหน สามารถคิดตัดสินใจได้โดยไม่ต้องให้กลุ่มพันธมิตรชี้นำและออกคำสั่ง  การแสดงออกของคนไทยแบบนี้สามารถนำไปใช้กับกลุ่มที่สนับสนุนการปฏิวัติหรือผู้ใหญ่ที่ไม่อยากเห็นความสงบในบ้านเมืองเมื่อผู้นำมิใช่ฝ่ายของตนด้วย คนไทยต้องช่วยกันประคองบ้านเมืองให้พ้นพงหนามที่ฝ่ายไม่สร้างสรรค์วางไว้เพื่อความสุขของชาวบ้านหกสิบกว่าล้านคนท่ามกลางพายุเศรษฐกิจในบ้านและนอกบ้าน ขณะที่พวกพันธมิตรมีกินใช้สบายอารมณ์ท่ามกลางภาวะข้าวยากหมากแพงในหมู่ประชาชน หลายคนก็น่าจะรู้ว่าควรทำเพื่อประชาชนทั้งมวลหรือเพื่อคนกลุ่มนี้

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s