ค่าเสียหายทางแพ่ง

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 บัญญัติว่า  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

            อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย

 

 

หมายเหตุ

 

                ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในภาษาทั่วไปนั้นเป็นการจ่ายค่าชดใช้หรือบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย โดยศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจตัดสินว่าควรจ่ายเท่าไร ลักษณะใด โดยกำหนดชัดว่า ค่าสินไหมทดแทนต้องเป็นอะไร แม้โจทก์จะร้องขอกำหนดตัวเลขความเสียหายไว้ แต่ยังมีหน้าที่นำสืบพยานถึงความเสียหายแท้จริงของตนประกอบคำร้องขอด้วย ส่วนศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อต่อสู้ของจำเลย สภาพแวดล้อม จึงมีดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายอันเหมาะสมที่จำเลยต้องจ่ายแก่ผู้ชนะคดี บางครั้งโจทก์เรียกค่าเสียหายนับร้อยล้านบาท แต่ศาลอาจตัดสินให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเพียงหลักแสนบาท หรือ หลักหมื่นบาท ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมของศาล

 

********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s