รู้จักกับคำพิพากษาฎีกา

คำพิพากษาฎีกา

 

เขียนโดย  มณีอักษร

 

กระบวนการยุติธรรมของไทยเริ่มต้นจากตำรวจและสิ้นสุดที่การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ปัจจุบันนี้เรามีการแยกคดีความให้หลากหลายมากขึ้น เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีครอบครัว เด็ก และเยาวชน คดีปกครอง คดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ  เป็นต้น คดีแต่ละประเภทจักมีศาลเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ดูแล  ระบบของศาลยังแบ่งออกเป็นสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา แต่ละชั้นศาลมีกฎระเบียบชัดเจนกำหนดคุณสมบัติของคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้โจทก์และจำเลยพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือต่อสู้คดีอย่างเต็มที่หากไม่พอใจคำตัดสินของศาลหนึ่งศาลใด โดยมีจุดสิ้นสุดที่ศาลสูงสุด คือ ศาลฎีกา หากมี คำพิพากษาฎีกา ออกมาแล้ว ทุกฝ่ายต้องยอมรับคำตัดสินและไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อไปอีก นอกจากนั้นคำพิพากษาฎีกายังเป็นบรรทัดฐานให้นักกฎหมายนำไปใช้พิจารณาหรือวิเคราะห์คดีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนหรือต้องใช้บทกฎหมายเดียวกัน จนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุกฎหมายมีการแก้ไขหรือแนวคิดมุมมองที่แตกต่างตามยุคสมัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายนั้นของผู้พิพากษาศาลฎีกา ดังนั้น การเรียนรู้ข้อพิพาทของคนอื่นและคำตัดสินของศาลฎีกาจะเป็นบทเรียนเตือนใจแก่คนธรรมดาเพื่อให้รู้จักป้องกันตัวเองได้

 

**********************************

ค้นหาสารพัดเว็บได้ที่  thaiblog.info <a href="ThaiBlog.infohttp://thaiblog.info">ThaiBlog.info</a หรือ  thaidir.org

<a href="ThaiLand">http://www.thaidir.org/">ThaiLand web directory.</a>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s