ด้านมืดของกฎหมายความมั่นคงฯ

ด้านมืดของก.ม.ความมั่นคง

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

ต้นกำเนิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติมิได้มาจากประเทศไทย แต่เกิดขึ้นและเคยบังคับใช้ในประเทศแถบตะวันตกมาก่อน และมีการพัฒนาไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะอเมริกาเคยมีประวัติการใช้กฎหมายความมั่นคงช่วงแรกที่โด่งดังมากในสมัยของนายเอ็ดการ์ ฮูเวอร์ อดีตผู้อำนวยการเอฟ บี ไอ คนแรกซึ่งใช้กฎหมายนี้และสร้างอำนาจครอบงำเหนือผู้นำประเทศขึ้น เนื่องจากกฎหมายในยุคแรกให้อำนาจเด็ดขาดแก่เอฟ บี ไอ ในการดักฟัง ถ่ายภาพ จับกุม บุคคลเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้หมายศาล เพียงได้รับคำอนุญาตจากผู้อำนวยการเอฟ บี ไอ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบหรือควบคุมจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐสภาเลยด้วยข้ออ้างเพื่อความมั่นคงของชาติ จึงมีการบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลทุกระดับชั้นตามความต้องการของนายเอ็ดการ์ ฮูเวอร์  อันที่จริงแล้ววัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ คือ ใช้ปราบปรามมาเฟียหรือผู้ก่อการร้ายซึ่งต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่เข้าถึงยาก แต่นายเอ็ดการ์นำไปใช้ทั้งสองด้าน คือ ใช้ปราบมาเฟียสนองนโยบายรัฐอย่างได้ผลดีเยี่ยม และ เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้นำประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งเป็นศัตรูหรือคู่แข่งกันหรืออาจให้ผลร้ายต่อตำแหน่งของเขา เมื่อภาวะการครองตำแหน่งผู้อำนวยการเอฟ บี ไอ สั่นคลอน เขามักนำข้อมูลความลับของเป้าหมายไปข่มขู่หรือบีบคั้นผู้มีอำนาจเสมอ จึงทำให้เขาเป็นผู้อำนวยการเอฟ บี ไอ ที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี เพราะกฎหมายความมั่นคงที่รัฐบาลบัญญัติขึ้นเป็นผู้พิทักษ์ตำแหน่งนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยไม่มีผู้ใดแตะต้องนายเอ็ดการ์ ฮูเวอร์ ได้ทั้งที่ต่างรู้ดีว่าเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางส่วนหรือมีความสัมพันธ์น่าสงสัยกับมาเฟียบางกลุ่ม แต่ไม่สามารถตรวจสอบเขาได้เนื่องจากกฎหมายเพื่อความมั่นคงบัญญัติไว้ให้หน่วยงานนี้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียวและไม่ให้อำนาจตรวจสอบการกระทำของหน่วยงานนี้แก่ผู้ใดด้วย ดาบศักดิ์สิทธิ์นี้จึงย้อนกลับมาเชือดคอนักการเมืองหรือประชาชนที่เอฟ บี ไอ ไม่ชอบหรือรังเกียจในท้ายที่สุด

หลังจากนายเอ็ดการ์ ฮูเวอร์ ตาย ผู้นำรัฐบาลสหรัฐในเวลาต่อมาจึงแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อความมั่นคงให้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นและสร้างระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายโดยฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายตุลาการเพื่อเป็นการคานอำนาจกัน เราจักสังเกตได้ว่า เอฟ บี ไอหรือ ซี ไอ เอ หรือ ตำรวจ หรือ ทหาร ซึ่งทำงานภายใต้กฎหมายเพื่อความมั่นคงของประเทศตะวันตกในปัจจุบัน จะดักฟัง ถ่ายภาพ บุคคลใด ต้องมีขั้นตอนอนุมัติจากผู้บัญชาการ ฝ่ายการเมืองซึ่งถือเป็นตัวแทนประชาชน หรือฝ่ายศาลประกอบด้วยเสมอ มิใช่อาศัยการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของตนเท่านั้น มันเป็นระบบตรวจสอบ รับทราบ และรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วย ส่วนการโยกย้ายบุคลากรในพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นมิใช่อำนาจเด็ดขาดของเอฟ บี ไอ มันยังเป็นของต้นสังกัดหรือรัฐบาลในการพิจารณาคำร้องของเอฟ บี ไอ ถ้าพบปัญหาขัดข้องระหว่างการทำงานของพวกเขา ทำให้ผู้อำนวยการเอฟ บี ไอ รุ่นหลัง มิใช่ผู้มีอำนาจล้นฟ้าหรืออยู่เหนือผู้นำรัฐบาลเยี่ยงในอดีตอีกต่อไป แต่อยู่ภายใต้การตรวจสอบจากตัวแทนประชาชนหรือฝ่ายศาลด้วย

ข่าวการผลักดันกฎหมายเพื่อความมั่นคงของชาติที่ฝ่ายทหารต้องการใช้บังคับทั้งประเทศด้วยการให้อำนาจละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลด้วยการดักฟัง ลอบถ่ายภาพ จับกุมคุมขังบุคคลโดยปราศจากขอบเขตเวลาและไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด อีกทั้งให้บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียว เช่น ทหารหรือข้าราชการประจำ เป็นต้น คือ ผู้ใช้อำนาจเด็ดขาด และไร้การตรวจสอบพิจารณาจากตัวแทนประชาชนหรือศาล นอกจากนั้น ยังมีอำนาจโยกย้ายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือทุกหน่วยงานของรัฐตามอำเภอใจ ถือเป็นอันตรายต่อประชาชนอย่างสูงและสร้างความสับสน หวั่นกลัว หรือทำลายระบบการบริหารประเทศให้อ่อนแอลง ส่วนฝ่ายทหารซึ่งเคยมีหน้าที่ปกป้องประเทศตามชายแดนเยี่ยงรั้วอันแข็งแกร่งของชาติ จะได้รับเพิ่มอำนาจบริหารประเทศทางอ้อมขึ้นอย่างไร้ขอบเขตโดยอาศัยกฎหมายเพื่อความมั่นคง แม้แต่รัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนก็ไม่สามารถแตะต้องการใช้อำนาจขององค์กรตามกฎหมายนี้ได้เลย ประเทศยุโรปหรือสหรัฐเคยมีบทเรียนที่ผู้ใช้กฎหมายนำอำนาจไปใช้ในทางไม่ดีและสร้างอิทธิพลส่วนตัวขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเป้าหมายที่สามารถให้ผลดีหรือผลร้ายแก่ตนข่มขู่กัน และ ยังนำไปใช้ทำลายความมั่นคงของประเทศทางอ้อมได้ เช่น ข่มขู่ให้ย้ายคนไม่ดีเข้าไปในหน่วยงานเป้าหมายเพื่อทุจริตฉ้อโกง  บังคับให้ปล่อยนักโทษที่เป็นคนของฝ่ายตน กดดันให้รับซื้ออาวุธหมดสมรรถภาพ เป็นต้น

ชื่อกฎหมายเพื่อความมั่นคงมีความหมายดีหรือจุดประสงค์ที่ต้องการให้ถือกำเนิดขึ้นในเมืองไทยแลดูดี แต่ควรมีขั้นตอนระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เราต้องสร้างระบบตรวจสอบ พิจารณา องค์ประกอบของหน่วยงานที่จะใช้อำนาจอย่างสมดุลย์ มิใช่มอบให้หน่วยงานเดียวใช้อำนาจเด็ดขาดโดยปราศจากการตรวจสอบใดๆ เนื่องเพราะไม่มีใครรับรองได้ว่าผู้นำองค์กรในการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงจักเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างแท้จริง กฎหมายฉบับนี้อาจสร้างนายเอ็ดการ์ ฮูเวอร์ สัญชาติไทยขึ้นก็ได้ มันหมายความว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่ยุคมืดและอยู่กันอย่างหวาดระแวง ผู้นำประเทศที่ประชาชนฝากชีวิตไว้มิได้มีอำนาจอย่างแท้จริง แต่อยู่ภายใต้การครอบงำและชี้นำของผู้นำองค์กรหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เราน่าจะพิจารณากฎหมายเก่าหลายฉบับที่ยังใช้บังคับอยู่ แต่ไม่มีการนำไปใช้อย่างจริงจัง โดยปรับปรุงให้ทันสมัยและยึดถือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ถ้าต้องการดักฟังการสื่อสารก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ให้อำนาจทำได้เป็นรายกรณีโดยต้องผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและมีเจตนารมณ์เพื่อความมั่นคงของชาติ เพียงแค่มิใช่คำอนุมัติจากฝ่ายทหารฝ่ายเดียว  การละเมิดสิทธิของผู้อื่นต้องทำอย่างจำกัดและมีการตรวจสอบพิจารณารับผิดชอบจากตัวแทนประชาชน เช่น ฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐสภา เป็นต้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายด้วย มิใช่ปล่อยให้ฝ่ายทหารหรือผู้นำทหารทำตามอำเภอใจโดยปราศจากความรับผิดชอบใดๆเพราะกฎหมายคุ้มครองไว้ด้วยข้ออ้างสั้นๆว่า เพื่อความมั่นคง มิฉะนั้น เราอาจได้เห็นคนถูกจับล้นห้องขังหรือกักตัวอยู่ในค่ายทหารเพราะเขม่นกันหรือหมั่นไส้กันแล้วใช้ข้ออ้างเพื่อความมั่นคงตามท้องถนนหรือในบ้านของใครสักคนก็ได้ สักวันหนึ่งท่านหรือลูกหลานอาจประสบเคราะห์กรรมที่พบเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้ละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วยข้ออ้างเพื่อความมั่นคงเมื่อไม่ยอมให้พวกเขาได้อภิสิทธิ์แซงคิวเข้าห้องน้ำหรือซื้อของก็ได้ การตรวจสอบกฎหมายให้รอบคอบก่อนย่อมดีกว่าปล่อยให้มันออกใช้บังคับแล้วขอแก้ไขทีหลัง เพราะไม่มีผู้ใช้อำนาจคนใดยินยอมลดทอนอำนาจกำหนดชะตาชีวิตคนลงง่ายๆ มันอาจต้องหลั่งเลือดเพื่อแย่งอำนาจระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนผู้หวาดระแวงจะเป็นเหยื่อของความมั่นคงก็ได้

 

**********************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s