พาหะนำเชื้อโรค

มือ : พาหะนำเชื้อ

เขียนโดย ลูกแก้ว

 

อวัยวะของมนุษย์ที่สัมผัสกับโลกภายนอกมากที่สุด คือ มือ นอกจากช่วยหยิบจับสิ่งของแล้ว ยังใช้สัมผัสอุณหภูมิ แสดงความรู้สึกระหว่างกัน เขียนหรือพิมพ์หนังสือ ความสามารถด้านมืดของมือที่คนไม่ค่อยสนใจ คือ การนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยทั่วไปคนมักคิดว่าเชื้อโรคเข้าได้ทางบาดแผล ลมหายใจ ทางปาก แต่มือมีโอกาสสูงในการเป็นพาหะนำเชื้อได้ตลอดเวลาจนกระทั่งองค์การอนามัยโลกเคยแนะนำให้คนล้างมือเพื่อป้องกันโรคระบาดเมื่อหลายปีก่อนและถือเป็นวิธีป้องกันโรคราคาถูกที่สุด

โลกยุคใหม่มาพร้อมกับโรคใหม่ที่รุนแรงและติดเชื้อง่าย ดังเช่น โรคซาร์ โรคไข้หวัดนก และอื่นๆ นอกเหนือจากโรคหวัดหรือกามโรค โรคระบาดเหล่านี้ฆ่าคนตายจำนวนมากต่อปี บางปีระบาดหนักจนยากจะสกัดกั้นด้วยยาได้ทัน จึงมีปริมาณคนตายสูง แต่การป้องกันมิให้เกิดโรคทำได้ง่าย ตามคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก คือ การล้างมือให้สะอาดเสมอ เพราะมือเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางจมูก ปาก ดวงตา เมื่อหลายปีก่อนโรคซาร์ระบาดหนักและยากจะหยุดการแพร่เชื้อได้ วิธีรักษาโรคยังค้นไม่พบ เชื้อยังคงแพร่กระจายในหมู่ประชาชนต่อเนื่อง เมื่อมีการแนะนำให้ประชาชนล้างมือทุกครั้งหลังประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ไม่นานนักก็สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ โรคซาร์หายไปในที่สุด ปัจจุบันนี้โรคไข้หวัดนกระบาดในแถบเอเชียอย่างหนักมาหลายปีและควบคุมยาก ด้วยความกลัวที่เชื้อจะกลายพันธุ์หากเข้าสู่มนุษย์ได้ คำแนะนำเรื่องการล้างมือกลับมามีบทบาทอีกครั้งเพื่อจุดประสงค์เดียว คือ ป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างคนกับคน โดยเชื่อกันว่าถ้าประชาชนร่วมกันล้างมือเป็นกิจวัตร เชื้อโรคหวัดนกจะมีโอกาสแพร่ระหว่างมนุษย์น้อยลง อันเป็นไปตามหลักสุขอนามัยที่ดี

เมื่อทราบว่ามือเป็นพาหะนำเชื้อโรคมากมาย จึงต้องหันไปใส่ใจกับวิธีล้างมือที่ไม่ใช่แค่ปล่อยให้สบู่กับน้ำผ่านมือไปเท่านั้น แต่ต้องเรียนรู้เทคนิคล้างมืออย่างถูกต้องด้วย การป้องกันเชื้อโรคจึงได้ผลดีเยี่ยม ซึ่งองค์การอนามัยโลกเป็นผู้เผยแพร่วิธีนี้ไปทั่วโลกเพื่อลดการติดเชื้อโรคในคน นั่นคือ การฟอกสบู่ทั่วมือรวมถึงข้อมือ ทำความสะอาดนิ้ว ง่ามนิ้ว และเล็บ ให้ครบสิบนิ้ว ล้างน้ำให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง อีกทั้งควรล้างมือทุกครั้งก่อนหรือหลังจากทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ ก่อนทำครัว ก่อนกินขนมของว่าง หลังออกจากห้องน้ำ หลังกลับจากที่ทำงาน หลังจากใช้บริการรถหรือส้วมสาธารณะ เป็นต้น นอกจากได้รับความสะอาดแล้ว การสัมผัสน้ำช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น อารมณ์แจ่มใส อันเป็นผลพลอยได้ที่ดีด้วย ถ้าทุกคนช่วยกันล้างมือตามวิธีการดังกล่าวย่อมช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเชื้อโรคได้มากและเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อส่วนรวมในคราวเดียวกัน ราคาสบู่ถูกกว่าค่ายารักษาโรคที่มือแพร่เชื้อมาสู่เจ้าของมืออย่างแน่นอน ดังคำกล่าวที่ว่า ล้างมือ ดีกว่าติดโรค

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s