มือถือสาก ปากถือศีล

          มือถือสาก  ปากถือศีล  หมายถึง  การแสดงตัวเป็นคนมีศีลธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว

 

                บทขยายความ  สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่สร้างภาพหรือเสแสร้งให้คนอื่นเห็นว่า เป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม มีความจริงใจ คุณธรรมสูงส่ง มีความยุติธรรม แท้จริงแล้วจิตใจชั่วร้าย เลวทราม อิจฉาริษยา ลอบทำร้ายลับหลัง เห็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นหลักไม่ชอบเห็นคนเด่นเกินตนหรืออาจมีภัยต่อตนในอนาคต ในสังคมจะเห็นคนประเภทนี้อยู่รอบกายไม่จำกัดวัย แม้แต่ชายชราและมีความรู้ดีก็อาจเป็นคนประเภทนี้ได้ เขาจะพร่ำสอนให้คนอื่นมีคุณธรรมสูง ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ไม่ทำละเมิดกฎหมาย บริจาคเพื่อคนด้อยโอกาส เขาแกล้งทำตนเป็นคนดี จิตใจสูงส่งและเป็นธรรม ไม่ทะเยอทะยาน แต่อยู่เบื้องหลังการทำผิดกฎหมาย ช่วยเหลือพรรคพวกให้มีตำแหน่งสูงเพื่อส่งเสริมงานเบื้องหลัง หักหลังเพื่อนหรือเจ้านาย ทำละเมิดกฎหมายหลากแบบ เช่น บุกรุกที่ดินป่าสงวน จดทะเบียนซ้อน และอื่นๆ แล้วใช้อิทธิพลทำให้เรื่องผิดกฎหมายเงียบหรือเปลี่ยนสภาพไป ส่วนเขาใช้ปากพร่ำบอกให้คนอื่นต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย คนประเภทมือถือสาก ปากถือศีล จะอยู่เหนือกฎหมายเสมอ แต่มีความสามารถแสดงให้คนอื่นหลงเชื่อว่า เป็นคนดีเพียงคนเดียวในโลกนี้ คนส่วนใหญ่ในสังคมมักหลงเชื่อคำพูดของเขา น้อยคนที่จะรู้จักตัวตนแท้จริงได้และหลีกห่างไม่คบหากับคนประเภทที่คนโบราณเขียนเป็นสำนวนเปรียบเปรยไว้สอนลูกหลานนานมาแล้วเพราะเขาเป็นคนอันตรายซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้สังคมได้ง่ายและทำลายคนอื่นอย่างไม่ละอายต่อคุณธรรมเพื่อสนองกิเลสส่วนตัว

 

************************** 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s