สุวรรณภูมิเสียศูนย์กลาง

สุวรรณภูมิเสียศูนย์กลาง

 

เขียนโดย  แก้วมณี

 

สนามบินแห่งความภาคภูมิใจที่ใช้เวลากำเนิดนานสี่สิบกว่าปีเพราะปัญหาทางการเมืองและผลประโยชน์ระหว่างประเทศที่ขัดแย้งกันโดยนักการเมืองไทยหลายสมัยตกอยู่ใต้อำนาจเงินของคู่แข่งต่างชาติจึงขัดขวางการถือกำเนิดของมันยาวนาน จนกระทั่งสนามบินหนองงูเห่าได้รับการผลักดันจากรัฐบาลเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นให้เป็นพรรคเดียวบริหารประเทศและมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของเอเชียหรือของโลกได้ด้วยลักษณะภูมิประเทศและอุปนิสัยด้านบริการของคนไทย ในที่สุดสนามบินแห่งชาติของไทยสร้างเสร็จทันกำหนดที่บอกแก่ทั่วโลก คือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเนื้อที่สนามบินกว้างที่สุดในโลก ณ วันนี้ จึงถือว่า สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินแห่งชาติซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก สามารถรับรองผู้มาเยือนได้มากที่สุด การตกแต่งตระการตาและทันสมัยอย่างมากอันบ่งบอกถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในศตวรรษนี้

ก่อนการเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 เกิดการปฏิวัติล้มล้างรัฐธรรมนูญและรัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยคณะทหารกลุ่มหนึ่งด้วยข้ออ้างว่าต้องการบริหารประเทศแบบจริยธรรมและให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียง มิใช่ฟุ้งเฟ้อ นับแต่เข้าครองเมืองคณะปฏิวัติไม่แสดงความชื่นชมหรือสนับสนุนสนามบินสุวรรณภูมิเลย ทั้งที่มันคือภาพพจน์ความเจริญของประเทศ แต่ทุกคนแสดงเจตนารมณ์ทำลายภาพดีงามของมันต่อเนื่องด้วยการออกข่าวจริงบ้าง เท็จบ้างว่า สนามบินมีความบกพร่องทุกด้าน ลานบิน บริการ และอื่นๆ โดยเน้นทำลายกิจกรรมที่ริเริ่มจากรัฐบาลชุดเดิมเป็นหลักทำให้เกิดความสับสนกับนโยบายหลายอย่างที่ไม่สร้างสรรค์แก่เจ้าหน้าที่บริหารของสนามบิน เพิ่มแรงกดดันแก่คณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากรัฐบาลเดิมด้วยต้องการกำจัดคนและนำพวกของตนเข้าแทนที่ คณะปฏิวัติส่งนายทหารเข้าควบคุมการทำงานในสนามบินและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายอย่างที่เอื้ออำนวยต่อพวกที่เคยเสียหายจากการย้ายสนามบินดอนเมืองให้ไปทำมาหากินในสนามบินแห่งใหม่ได้ จึงทำให้งานหลายอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นความตั้งใจแรกเริ่มของรัฐบาลเดิมที่จะไม่ให้มีภาพมาเฟียดอนเมืองอยู่ในสถานที่ใหม่ แต่ทีมบริหารของทหารกลับนำพวกเขาไปใส่ไว้เพื่อรับผลประโยชน์ดังเดิม นอกจากนั้น ยังให้ข่าวเชิงลบแก่สนามบินใหม่ต่อเนื่องด้วยจุดประสงค์ในการแบ่งผลประโยชน์การบินกลับไปยังสนามบินดอนเมืองบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงค่าเสียหายจำนวนมากในการโยกย้ายและการลงทุนในสนามบินใหม่ ทำให้ต้นทุนบริหารสนามบินสูงขึ้นและไม่เป็นไปตามหลักสากลสำหรับสนามบินแห่งชาติในกรณีที่สนามบินหลักมีเนื้อที่มากที่สุดในโลกดังเช่นในไทยซึ่งองค์กรการบินระหว่างประเทศหรือองค์กรสนามบินสากลเคยกล่าวติงเตือนไว้ว่า ไม่มีความจำเป็นต้องแยกสนามบินแห่งชาติเป็นสองแห่งเพราะสุวรรณภูมิมีความยิ่งใหญ่มากพอแล้ว แต่ขาดการบริหารแบบมืออาชีพเท่านั้น

หากคนไทยหวนคิดทบทวนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดกับสนามบินสุวรรณภูมินับแต่เกิดการปฏิวัติ จักเห็นว่า คณะบริหารจากฝ่ายทหารที่ควบคุมสนามบินแห่งใหม่มักออกข่าวทางลบอย่างมากและต่อเนื่องโดยมีข้อเสนอให้แยกสนามบินแห่งชาติออกเป็นสองแห่ง โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนการบริหารและรายได้ของสนามบินใหม่ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะทำกำไรได้เมื่อไร แต่พวกเขาแทบไม่อยากให้เปิดใช้สนามบินใหม่ แต่มิอาจทำได้ถนัด จึงต้องทำให้สุวรรณภูมิเล็กลง ดูไร้ค่า แล้วพูดเชียร์ให้เปิดสนามบินดอนเมืองอีกครั้ง ทั้งที่รู้ว่าจะต้องพบการขาดทุนหนักหน่วง โดยไม่คำนึงถึงความเห็นของสายการบินนานาชาติ องค์กรการบินระหว่างประเทศ องค์กรสนามบินสากล สาเหตุหลักในการทำลายภาพพจน์สนามบินสุวรรณภูมิที่คนไทยตระหนักดี คือ มันถือกำเนิดขึ้นมาจากความตั้งใจแน่วแน่ของรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนและสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างและก่อนเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการเกิดจากการทำงานรวดเร็วและเข้าใจความสำคัญของมันเมื่อเปิดใช้งานซึ่งจะนำเงินรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลและสามารถใช้คืนหนี้สินที่ยืมไปลงทุนสร้างมันได้เร็วขึ้น ขณะที่ทีมบริหารของทหารมุ่งมั่นกำจัดทุกกิจกรรมของรัฐบาลชุดเดิม เมื่อไม่สามารถทำลายโครงสร้างสนามบินได้ ก็หันไปลดระดับความสำคัญของสุวรรณภูมิลงด้วยการสร้างภาพเลวร้ายเกินจริงและไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่ต้องเกิดขึ้นกับสนามบินใหม่ทุกแห่งในโลกในระยะเริ่มต้น แต่กลับเน้นนำปัญหาเหล่านั้นออกเผยแพร่ตามสื่อมวลชนไทยและทั่วโลก แม้แต่ปัญหาห้องน้ำรั่วทีมบริหารยังนำสื่อมวลชนไปชมจุดรั่วซึมด้วยตัวเอง ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการย้ายกลับไปใช้ดอนเมืองเป็นตัวเลขมหาศาลและได้รับทันทีเมื่อมีการย้ายมัน ส่วนประโยชน์ต่อเนื่องจักตามมาทีหลังและไม่มีใครเห็นถนัดตา สิ่งที่คนไทยต้องแบกรับภาระของดอนเมือง คือ ค่าเช่าที่ดิน ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าบริหาร ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เจ้าของสถานที่ดอนเมืองจะได้รับทันทีและต่อเนื่องเป็นตัวเลขสูงที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงกัน  ต่อมารัฐบาลแต่งตั้งยืนยันให้กลับไปใช้สนามบินดอนเมืองในฐานะสนามบินแห่งชาติได้ ทีมบริหารที่เคยให้ข่าวทางลบต่อสุวรรณภูมิต่างเงียบเสียงลงทันทีเพราะได้สมปรารถนาแล้ว ข่าวผลรายได้ของสนามบินทั้งสองออกมาว่า การเปิดใช้สนามบินดอนเมืองสร้างตัวเลขขาดทุนสูง ส่วนสุวรรณภูมิก็ขาดลูกค้าในประเทศไปอันผิดจากแผนรายได้ที่ตั้งเป้าไว้จึงพบการขาดทุนสูงเช่นกัน จักเห็นได้ว่าการแยกสนามบินแห่งชาติเป็นสองแห่งสร้างความเสียหายสูงมากและบ่งบอกว่าผู้บริหารประเทศขาดทักษะและวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงมองไม่เห็นคุณค่าของเพชรเม็ดงามในมือ เปรียบคล้ายไก่ได้พลอย ไม่รู้จักค่าของมัน เห็นเป็นแค่กรวดเท่านั้น

ข่าวล่าสุดคือสายการบินต่างชาติประกาศลดเที่ยวบินไปใช้สนามบินสุวรรณภูมิลงอย่างเป็นทางการและพร้อมเพรียงกันด้วยสาเหตุคือ ประเทศไทยมีนโยบายใช้สนามบินแห่งชาติที่สร้างความสับสนแก่พวกเขา และไม่เป็นไปตามหลักสากลซึ่งได้มีการเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ยังเงียบเฉยหรือไม่ยอมปรับปรุงให้เข้ามาตรฐานสากล หลังการปฏิวัติและการให้ข่าวเลวร้ายแก่สนามบินใหม่  ทำให้เที่ยวบินต่างชาติลดลงต่อเนื่อง การท่องเที่ยวตกต่ำ แต่ทางการไม่กล้าแถลงตัวเลขแท้จริง เราจักได้ยินตัวเลขไม่ดีจากนักธุรกิจใหญ่บางคนโอดครวญผ่านสื่อมวลชนบางฉบับเล็ดลอดสายตาสู่คนไทยเพราะมีการควบคุมข่าวสารไว้ ทีมบริหารของทหารมองการใช้เครื่องบินเหมือนการขับรถที่ใช้กฎหมายภายในควบคุมแสนง่าย แต่ต้องไม่ลืมว่าความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้สนามบินมีองค์กรระหว่างประเทศคอยดูแลมาตรฐานและมีอำนาจในการควบคุมด้วย มันชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีทัศนวิสัยต่อการบริหารการบินสูงต่ำเพียงใด เป็นมืออาชีพหรือไม่ เคารพกติกาสากลเพียงใด พวกเขาพร้อมจะอยู่ร่วมกับชาวโลกได้มากน้อยเพียงใด การบริหารสนามบินเป็นทางค้าและต้องหากำไร พร้อมกับการรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศด้วย มิใช่บริหารมูลนิธิเพื่อการกุศลหรือเพื่อผลทางการเมือง จึงต้องอาศัยทักษะ ไหวพริบ วิสัยทัศน์การค้าที่ต้องเท่าทันและใช้ศักยภาพสินค้าในมือหากำไรเต็มที่เพื่อนำรายได้เข้าประเทศให้มากที่สุด โดยผลประโยชน์ส่วนตัวต้องอยู่ระดับท้ายที่สุด แต่ทีมบริหารจากทหารไม่สามารถมองเห็นคุณค่าแท้จริงของเพชรเม็ดงามสูงค่าอย่างสนามบินสุวรรณภูมิ คิดเพียงว่าต้องกำจัดทุกสิ่งที่ถือกำเนิดจากรัฐบาลเดิมที่ตนโค่นล้มไปและแสวงหาประโยชน์ที่เคยหายไปจากดอนเมืองกลับคืนมาให้ได้ โดยไม่คำนึงถึงเกียรติภูมิของชาติ สุวรรณภูมิจึงกลายเป็นเหยื่อที่ต้องเสียศูนย์กลางแห่งเอเชียและของโลกไปด้วยแรงอาฆาตมาดร้ายส่วนบุคคล แล้วกลับสู่การเป็นเพชรในตมอีกครั้งเพื่อรอวันที่ผู้นำคนใหม่จักมีวิสัยทัศน์ลึกล้ำและมองเห็นคุณค่าของมันด้วยจิตใจเปิดกว้างและทำเพื่อชาติ ประชาชน แผ่นดินเกิดของตนอย่างแท้จริง

หากคำนึงถึงภูมิประเทศในการสร้างสนามบินแห่งชาติแล้ว เวียดนาม ถือเป็นประเทศที่อยู่ในจุดเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการบินของเอเชียและของโลก แต่ด้วยศักยภาพทางการเมืองและการค้าที่ไม่ดีในอดีตจึงไม่มีการพัฒนาบ้านเมืองมากนัก ต่อมานโยบายบริหารประเทศล่าสุดผู้นำประกาศชัดแล้วว่าจะสร้างสนามบินแห่งชาติที่มีเนื้อที่มากกว่าของไทยเสร็จในห้าปีข้างหน้า นั่นหมายความว่า สุวรรณภูมิของไทยจะมีเวลาไม่เกินห้าปีในการสร้างรายได้จากชื่อเสียงและความใหญ่โตเท่านั้น เพราะเมื่อสนามบินแห่งใหม่ของเวียดนามสร้างเสร็จสุวรรณภูมิของไทยจะตกอันดับและสายการบินต่างๆจะหันไปใช้บริการของเขาเพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนบริหารของแต่ละสายการบินจะต่ำลง ทั้งนี้เพราะระยะห่างของไทยกับเวียดนามไม่ไกลมากนัก ความกว้างขวางของสนามบินมีมากกว่า และไม่สร้างความสับสนแก่ผู้ใช้บริการด้วย ถ้าเลือกใช้สนามบินของเวียดนามจักคุ้มค่ามากขึ้น กอปรกับคนเวียดนามมีนิสัยชอบพัฒนาตน ขยัน เมื่อรัฐบาลสนับสนุนและทำเพื่อบ้านเมือง ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากความเจริญที่มาจากสนามบินใหม่ คนเวียดนามจึงกระตือรือร้นในการปรับปรุงทักษะ ความสามารถ เพื่อเตรียมรับความเจริญในห้าปีข้างหน้าแล้ว ขณะที่ทีมบริหารสุวรรณภูมิของไทยซึ่งล้วนมาจากทหารที่ไม่เข้าใจมุมมองการบริหารหากำไรจากเพชรเม็ดนี้ กลับมุ่งทำลายล้างด้วยแรงอาฆาตโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมือง นอกจากนั้นประเทศจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจของโลกก็มีโครงการสร้างสนามบินใหม่ที่ใหญ่โตไม่แพ้ของเวียดนามแล้ว เราต้องไม่ลืมว่าเนื้อที่ประเทศไทยมีจำกัด คงไม่มีโอกาสสร้างสนามบินยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกแล้ว เหตุไฉนไม่ใช้โอกาสทองนี้เก็บเกี่ยวหารายได้จากสุวรรณภูมิ แทนที่จะมุ่งมั่นลดคุณค่าหรือความสำคัญของมันลงเพียงเพราะผู้ให้กำเนิดสนามบินแห่งนี้เป็นผลสำเร็จคือ รัฐบาลจากการเลือกตั้งและถูกโค่นล้มด้วยคณะปฏิวัติ จึงต้องลบล้างทุกสิ่งที่ผู้แพ้ได้กระทำไว้ มันเป็นแนวคิดที่คับแคบของผู้บริหารประเทศอย่างมาก น่าเสียดายสนามบินแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย สุวรรณภูมิ แผ่นดินทองคำที่ไม่มีคนเห็นคุณค่าของมันทั้งที่ถือกำเนิดเพื่อคนไทยเท่านั้น

 

****************************** 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s