เสรีภาพความเห็น : วันวานกับวันนี้

เสรีภาพความเห็น : วันวานกับวันนี้

เขียนโดย  แก้วมณี

 

หลายท่านคงลืมว่ากรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยยังอยู่ภายใต้บังคับของกฎอัยการศึก ทั้งที่หลายจังหวัดออกจากกฎอัยการศึกไปแล้ว นั่นหมายความว่า สิทธิเสรีภาพตามธรรมนูญชั่วคราวของคณะบริหารประเทศยังไม่อาจใช้กับคนกรุงเทพฯได้เต็มที่ดังที่เขียนไว้ คำสั่งของผู้บัญชาการทหารจะอยู่สูงเหนือรัฐบาลในท้องที่ซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึกตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ เสรีภาพของคนเมืองหลวงหลายอย่างจึงมีขอบเขตเข้มงวดพิเศษ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯหรือท้องที่อื่นซึ่งกฎอัยการศึกยังมีผลใช้บังคับอยู่ การแสดงความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลหรือการชุมนุมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มบุคคลถือเป็นเรื่องหลักที่ต้องควบคุมเข้มงวด นอกจากนั้นยังขยายการควบคุมไปยังสื่ออินเตอร์เนตด้วย เช่น กระดานข่าว บล็อกส่วนตัว ในเว็บไซด์ เป็นต้น เพื่อสกัดหรือกำจัดความเห็นแตกต่างกับผู้บริหารประเทศหรือคณะปฏิวัติ โดยใช้อำนาจของกระทรวงทบวงกรมบีบคั้นให้จำกัดเสรีภาพการแสดงออกของผู้ที่ไม่เห็นพ้องกับตน

หลายเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นพาดพิงทางการเมืองหรือสังคมจักถูกปิดกั้น ข่มขู่ มิให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ของพวกเขา แม้แต่เว็บพันทิปซึ่งถือเป็นชุมชนโลกไซเบอร์ที่ใหญ่สุดในเมืองไทยยังต้องยอมปิดกระดานข่าวการเมืองของตัวเองเพื่อมิให้สมาชิกแสดงความเห็นที่อาจสร้างความไม่พอใจแก่คณะบริหารประเทศ นอกจากนั้นยังต้องคอยสกัดกั้นสมาชิกที่อาจใช้กระดานข่าวอื่นแสดงเจตนาไม่สอดคล้องกับคณะบริหารด้วย จึงมีนโยบายระงับสมาชิกสภาพเป็นเครื่องมือหลักที่ทรงพลังในระดับหนึ่ง ทำให้เว็บดังกล่าวหันไปสนใจงานบันเทิงเริงรมย์เพื่อไม่ถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลหรือกระทรวงไอซีทีซึ่งเคยติงการแสดงความเห็นในเว็บดังกล่าวมาแล้ว แต่สิ่งที่คนไทยสูญเสียไปคือ เสรีภาพทางความเห็นที่จำกัดและขาดความหลากหลายด้านมุมมอง แต่จะเน้นความบันเทิงสารพัดแบบ

ถ้ามองย้อนกลับไปก่อนเกิดการปฏิวัติครั้งล่าสุด หน่วยงานรัฐที่ดูแลข้อมูลทางเว็บไซด์ที่เป็นภัยต่อสังคม เว็บโป๊ ซึ่งมีการปิดไปมากมายแล้ว แม้จะมีการชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลเดิมอย่างเข้มข้นโดยมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและขัดแย้งกันอย่างมาก ก็ยังไม่มีการปิดเว็บที่มีบอร์ดแสดงความเห็นเลย แม้แต่เว็บพันทิปซึ่งบอร์ดราชดำเนินมีการแสดงความเห็นรุนแรงและขัดแย้งกันมาก รัฐบาลในเวลานั้นก็ยินยอมให้ประชาชนแสดงความเห็นเต็มที่ทั้งที่ส่งผลร้ายต่อรัฐบาลอย่างมาก แต่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ เมื่อกลับมาดูในวันนี้เว็บตัวอย่างแรก คือ เว็บพันทิป ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่หลังการปฏิวัติ ห้องราชดำเนินต้องปิดตัวด้วยใจสมัครเพื่อเลี่ยงการเพ่งเล็งของหน่วยงานรัฐที่ไม่ชอบนโยบายของห้องนี้ที่เปิดกว้างให้คนเข้าแสดงความเห็นซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและขัดแย้งกับรัฐบาล จึงมีคำขู่จากกระทรวงที่ดูแลเว็บไทยมาเป็นระยะ เพื่อเห็นแก่ความอยู่รอดของห้องต่างๆและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกัน เจ้าของเว็บจำต้องยอมปิดห้องราชดำเนินด้วยใจสมัครเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจปิดเว็บซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างๆของเว็บได้ มันเป็นการยืดหยุ่นเพื่อรักษาเว็บไซด์ดังกล่าวไว้ นอกจากนั้นยังสร้างนโยบายไล่ออกหรือระงับสมาชิกสภาพชั่วคราวเมื่อทีมงานเว็บพิจารณาเห็นควรฝ่ายเดียวซึ่งใช้เป็นเครื่องมือสกัดกั้นผู้ที่อาจสร้างความเสียหายแก่เว็บโดยไม่ต้องฟังคำชี้แจงก่อนมีคำตัดสินหรือไม่มีคำเตือนก่อนตามหลักสากลของชุมชนที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกัน หากสังเกตให้ลึกซึ้งจะมองเห็นความเฉยชาของหลายเว็บที่จะเน้นไปยังความบันเทิงเริงรมย์มากที่สุดทั้งที่เคยเป็นเว็บยอดฮิตของคนช่างคิดช่างมอง ซึ่งเป็นความน่าเห็นใจเพราะกรุงเทพฯยังอยู่ในกฎอัยการศึก แล้วความอิสระของเว็บไซด์ด้านความคิดเห็นของบุคคลจะมีได้อย่างไร การปิดเว็บไซด์ในรัฐบาลปัจจุบันจะเน้นไปที่เว็บความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลหรือไม่เห็นพ้องกับการปฏิวัติยึดสิทธิเสรีภาพของคนไทยมากกว่าเว็บโป๊หรือเว็บที่เป็นอันตรายต่อเยาวชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้ทีมบริหารบ้านเมืองเป็นหลัก หากมองเปรียบเทียบกับช่วงต้นปีที่แล้วเชื่อว่า คนไทยคงมองเห็นระดับเสรีภาพที่ตกต่ำลงของตนชัดขึ้นอย่างแน่นอน คนไทยคงต้องทำใจและเมินไปมองสิ่งรื่นรมย์อื่น เพื่อไม่ต้องอนาถใจกับความล้าหลังด้านเสรีภาพการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันหลังการปฏิวัติล่าสุด พวกเราต้องยอมรับความจริงว่า ณ วันนี้ประเทศไทยมิได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเพราะขาดองค์ประกอบสำคัญของระบอบนี้ คือ รัฐธรรมนูญโดยคนไทยหัวใจประชาธิปไตย การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพแท้จริง แต่ต้องยอมรับอำนาจปกครองแบบเผด็จการด้วยความสงบและใจเย็น มันเป็นวิถีทางพุทธที่จะมีการถือกำเนิดและแตกดับในท้ายที่สุด ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงสัจธรรมนี้ได้เลย เวลาจะเป็นผู้ตัดสินคนสุดท้ายที่ไม่มีใครโต้เถียงได้

 

*****************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s